Neurologia psów i kotów poziom II

 • Data szkolenia: 02-10-2020 - 04-10-2020
 • Organizator szkolenia: PerfectVet s.c.

Program i obsada kadrowa warsztatów organizowanych w dniach 02-04 października 2020

Tematyka:      Neurologia psów i kotów poziom II

Prowadzący: dr Agnieszka Olszewska (Niemcy), dr Małgorzata  Kołecka (Niemcy), dr Diana Stęgierska (Lublin)

Dzień I

 1. Postępowanie w urazach głowy. 9:00-10:00
 2. Postępowanie w urazach kręgosłupa. 10:00-11:00
 3. Przerwa kawowa. 11:00-11:15.
 4. Rezonans magnetyczny- podstawy oceny badania. 11:15-13:00
 5. Przerwa obiadowa. 13:00-14:00
 6. Encefalopatie wątrobowe, wady naczyniowe wątroby. 14:00-15:00
 7. Manifestacja okulistyczna w chorobach neurologicznych. 15:00-16:15
 8. Przerwa kawowa. 16:15-16:30.
 9. Przypadki kliniczne-interaktywna sesja video. 16:30-18:00

 Dzień drugi:

 1. Nowotwory wewnątrzczaszkowe: diagnostyka obrazowa, leczenie. 9:00-10:00
 2. Zmiany naczyniowe: diagnostyka obrazowa, leczenie. 10:00-11:00
 3. Przerwa kawowa. 11:00-11:30
 4. Wady wrodzone mózgowia. 11:30-12:30
 5. Wykorzystanie badanie elektrodiagnostycznego w rozpoznaniu najczęstszych chorób obwodowego układu nerwowego. 12:30-14:00
 6. Przerwa obiadowa. 14:00-15:00
 7. Biopsja nerwu i mięśnia-zajęcia praktyczne. 15:00-16:15.
 8. Przerwa kawowa. 16:15-16:30.
 9. Przypadki kliniczne-interaktywna sesja video. 16:30-18:00

Dzień trzeci:

 1. Najczęstsze zatrucia przebiegające z objawami neurologicznymi. 9:00-10:00
 2. Przerwa kawowa. 10:00-10:15
 3. Diagnostyka obrazowa w chorobach rdzenia kręgowego. 10:15-12:00
 4. Przerwa kawowa. 12:15-12:30.
 5. Zaburzenia mikcji i defekacji u pacjentów neurologicznych. 12:30-13:30
 6. Leczenie bólu neuropatycznego. Neuroanestezja. 13:30-14:30

Nasi klienci