NEUROLOGIA PSÓW I KOTÓW warsztaty

  • Data szkolenia: 16-11-2017
  • Organizator szkolenia: PerfectVet s.c.
  • Miejsce szkolenia: Lublin

PROWADZĄCY:
DR MARCIN WRZOSEK
DR ADRIANA CZERWIK
DR MARTA PŁONEK

Dzień 1
1. Badanie neurologiczne – teoria
2. Neurolokalizacja – ośrodkowy vs. obwodowy układ nerwowy
3. Badanie neurologiczne (zajęcia praktyczne)
4. Neurolokalizacja – rdzeń kręgowy
5. Neurolokalizacja – mózgowie (padaczka, zaburzenia ruchowe, zaburzenia snu)
6. Neurolokalizacja – zespół przedsionkowy (obwodowy, ośrodkowy, paradoksalny), móżdżek
7. Badanie neurologiczne, lokalizacja (przypadki kliniczne, interaktywna sesja video)

Dzień 2
1. Choroby zapalne, infekcje układu nerwowego u kotów
2. MUO – zapalenia mózgu o nieznanej etiologii. Objawy, diagnostyka, różnicowanie z innymi
zaburzeniami mózgowymi.
3. Terapia immunosupresyjna, czy przeciwzapalna w chorobach układu nerwowego?
4. Badanie PMR
5. Zapalenia; nerwy, mięśnie, krążek międzykręgowy, korzeni nerwowych – interaktywna
analiza przypadków klinicznych, leczenie, rokowanie.
6. Technika wykonywania punkcji potylicznej oraz lędźwiowej, ocena PMR

Dzień 3
1. Niedowład, porażenie i ataksja kończyn – diagnostyka różnicowa, możliwości terapeutyczne.
2. Stany nagłe – stan padaczkowy.
3. Choroby rdzenia kręgowego – przypadki kliniczne (interaktywna video sesja)

Nasi klienci