PŁYTY BLOKOWANE warsztaty praktyczne

  • Data szkolenia: 24-03-2018
  • Organizator szkolenia: PerfectVet s.c.
  • Miejsce szkolenia: Lublin

PROWADZĄCY:
DR PIOTR TRĘBACZ
DR JAN FRYMUS

Płyty blokowane
1. Patofizjologia gojenia złamań.
2. Dostępy operacyjne, wskazania do zastosowania płyt blokowanych.
3. Techniki operacyjne.

Nasi klienci