„Podstawy mikrobiologii weterynaryjnej” pod kierownictwem naukowym dr inż. Agnieszka Galus-Barchan

  • Data szkolenia: 19-11-2022
  • Organizator szkolenia: MasterVet

Kurs skierowany jest do:

Wszystkich techników weterynarii, diagnostów laboratoryjnych i osób pracujących w laboratoriach, którzy planują rozpocząć wykonywanie badań mikrobiologicznych we własnym zakładzie leczniczym lub laboratorium weterynaryjnym.

 

Uczestnicy kursu:

– technicy weterynarii

– diagności laboratoryjni

– osoby pracujące w laboratoriach

 

Cel kursu:

Warsztaty z mikrobiologii weterynaryjnej mają na celu przekazanie uczestnikom podstawowych wiadomości z zakresu biologii bakterii, wirusów i grzybów, klasyfikacji tych drobnoustrojów oraz możliwych interakcji pomiędzy mikro- i makroorganizmami. Podczas kursu omawiane są podstawowe techniki diagnostyczne służące identyfikacji drobnoustrojów chorobotwórczych, a także sposoby usuwania patogenów ze środowiska (sterylizacja, dezynfekcja) i metody określania wrażliwości bakterii na chemioterapeutyki.

 

Co powinieneś wiedzieć po naszym kursie:

Po kursie znane Ci będą zasady aseptyki, dezynfekcji, antyseptyki i umiejętność wykorzystania ich  w pracy laboratoryjnej. Zrozumiesz fizjologiczne podstaw funkcjonowania drobnoustrojów, ich roli w różnych zwierzęcych mikrobiomach oraz relacji z gospodarzem. Poznasz podstawy zjadliwości drobnoustrojów i zrozumiesz zjawiska składające się na zakażenie i chorobę. Zgłębisz i poznasz wykorzystanie metod mikrobiologicznych w diagnostyce oraz wykonanie analiz laboratoryjnych pobranego materiału. Zinterpretowanie wyników testów mikrobiologicznych będzie uzupełnieniem wiedzy zamykającej się w zakresie tego szkolenia.

 

Jak wygląda nasz kurs:

  • grupa uczestników każdego szkolenia liczy max. 12 osób,
  • zajęcia teoretyczne w formie wykładów – teoria jako solidna podstawa do dalszej nauki mikrobiologii,
  • zajęcia praktyczne – praca z mikroskopem sam na sam – nauka pracy z mikroskopem, wykorzystanie metod mikrobiologicznych w diagnostyce oraz wykonanie analiz laboratoryjnych pobranego materiału, zinterpretowanie wyników testów mikrobiologicznych.

 

Zgłoszenie na kurs:

– TYLKO w formie pisemnej wypełniając dostępny na naszej www formularz;

– wypełnij formularz, zapoznaj się i zaakceptuj nasz regulamin i wyślij;

– w odpowiedzi otrzymasz oficjalne potwierdzenie z prośbą o dokonanie opłaty rejestracyjnej – formularz + wpłata opłaty rejestracyjnej gwarantuje miejsce na szkoleniu; 

– po wpłacie opłaty rejestracyjnej otrzymasz fakturę (osoby fizyczne – wpisują swoje dane – w miejscu NIP np. 4 zera, firmy wpisują pełne dane z NIP), na każdą następną wpłatę również;

– na tydzień przed terminem kursu szczegółowe informacje niezbędne do przyjazdu;

– podczas kursu lub zaraz po kursie rozliczenie;

– po kursie dodatkowe informacje.

 

Częstotliwość odbywania się:

– dwa razy do roku

 

Dokument ukończenia:

– zaświadczenie

 

REJESTR Instytucji Szkoleniowych: 2.14/00304/2021 – szkolenie wpisane na listę szkoleń Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Nasi klienci