Problemy i komplikacje anestezjologiczne pod kierownictwem naukowym dr n. wet. Agnieszki Wrzesińskiej NOWOŚĆ

  • Data szkolenia: 12-09-2020
  • Organizator szkolenia: MasterVet

Szkolenie skierowane do:

Szkolenie skierowane do lekarzy weterynarii wykonujących znieczulenie dożylne lub wziewne, którzy chcieliby poznać schematy znieczuleń dla tak zwanych pacjentów „trudnych” – obarczonych dodatkowymi chorobami, które wpływają na przebieg znieczulenia lub uniemożliwiają zastosowanie rutynowo podawanego przez lekarza swojego schematu znieczulenia.

UWAGA: Nie ma obowiązku odbycia wcześniejszych szkoleń/warsztatów u nas! Sam decydujesz z jakiego rodzaju szkolenia/warsztatów korzystasz. 

 

Uczestnicy szkolenia:

– lekarze weterynarii

 

Cel szkolenia:

Umiejętność samodzielnego przygotowywania schematów znieczuleń dla pacjentów obciążonych dodatkowymi chorobami. Biegłe stosowanie algorytmów postępowania w przypadku powikłań podczas znieczulenia z zatrzymaniem krążenia i oddychania włącznie.

 

Wiedza zdobyta po szkoleniu:

Dobór odpowiednich anestetyków dla pacjentów obciążonych dodatkowymi chorobami m.in.. cukrzyca, padaczka, arytmie, niewydolność oddechowa, niewydolność nerek. Poznanie algorytmów postępowania w sytuacjach zagrażających życiu podczas znieczulenia m.in. arytmii, bezdechu, obrzęku płuc, zachłyśnięcia etc. Reagowanie przy zatrzymaniu krążenia i oddychania podczas znieczulenia – nauka zasad i wykonania reanimacji na fantomie.

 

Jak wygląda nasze szkolenie:

  • grupa szkoleniowa każdego szkolenia liczy max. 8 osób
  • zajęcia teoretyczne – wykłady – cała grupa
  • zajęcia praktyczne – cała grupa 8-osobowa – wspólna dyskusja na temat przedstawionych przez trenera przypadków klinicznych powikłań podczas znieczulenia. Każdy uczestnik wykonuje samodzielnie reanimację BLS i ALS na fantomie wg wytycznych Stowarzyszenia weterynaryjnej medycyny ratunkowej i intensywnej opieki (VECCS)

 

Częstotliwość organizacji:

– raz do roku

 

Dokument ukończenia:

– zaświadczenie z punktami edukacyjnym

 

Program

Piątek

Przyjazd i zakwaterowanie.

19.00-22.00 Kolacja

Sobota

08.00-09.00 Śniadanie

09.00-13.00 BLOK WYKŁADOWY

1.  Przed znieczuleniem:

a) schematy anestezjologiczne i postępowanie w znieczuleniu pacjentów z grup ASA III – ASA V

b) ograniczenia rasowe zwierząt (rasy psów i kotów u których nie wolno podawać

określonych anestetyków plus schematy zastępcze)

2. Podczas znieczulenia:

a) arytmie

b) bezdech

c) niedociśnienie

d) krwotok i płynoterapia

e) CPR (reanimacja podczas znieczulenia)

13.00-14.00 Przerwa obiadowa

14.00-18.00 BLOK WYKŁADOWO-PRAKTYCZNY

3. Po znieczuleniu – czemu pacjent się nie wybudza?

a) hipotermia

b) hipotensja

c) bradykardia

d) kiedy można stosować odtrutki – nalokson, atipamezol po znieczuleniu w celu odwrócenia działania anestetyków

4. Zajęcia praktyczne – reagowanie przy zatrzymaniu krążenia i oddychania podczas znieczulenia – nauka zasad i wykonanie reanimacji – wspólna dyskusja na temat przedstawionych przez trenera przypadków klinicznych powikłań podczas znieczulenia. Każdy uczestnik wykonuje samodzielnie reanimację BLS i ALS na fantomie wg wytycznych Stowarzyszenia weterynaryjnej medycyny ratunkowej i intensywnej opieki (VECCS)

18.00-18.15 Zakończenie szkolenia – rozdanie zaświadczeń.

 

Oferta cenowa

1. Rejestracja z zakwaterowaniem – koszt szkolenia 2.500zł brutto/os.

  • zakwaterowanie w pok. 1-os. dwa noclegi od piątku do niedzieli, pełne wyżywienie (kolacje, śniadania, obiady), przerwy kawowe, całe szkolenie – teoria i praktyka, materiały naukowe wykorzystywane podczas szkolenia oraz po szkoleniu, zaświadczenie z punktami edukacyjnymi.
2. Rejestracja „zaproś kolegę” dotycząca przyjazdu 2 osób z jednego Ośrodka lub znajomych  koszt szkolenia 4.600zł brutto/2os.
  • zakwaterowanie w pok. 2-os. dwa noclegi od piątku do niedzieli, pełne wyżywienie (kolacje, śniadania, obiady), przerwy kawowe, całe szkolenie – teoria i praktyka, materiały naukowe wykorzystywane podczas szkolenia oraz po szkoleniu, zaświadczenie z punktami edukacyjnymi.
3. Rejestracja bez zakwaterowania  koszt szkolenia 2.100zł brutto/os.
  • całe szkolenie – teoria i praktyka, obiad, przerwy kawowe, materiały naukowe wykorzystywane podczas szkolenia oraz po szkoleniu, zaświadczenie z punktami edukacyjnymi.
4. Pobyt osoby towarzyszącej  koszt 200zł brutto/os.
  • zakwaterowanie w pok. 2-os. (z uczestnikiem szkolenia) dwa noclegi od piątku do niedzieli, pełne wyżywienie (kolacje, śniadania, obiady), dostęp do przerw kawowych.
RABAT 10% liczony od kwoty (wybranej opcji) za szkolenie  dla uczestników naszych szkoleń.
W przypadku specjalnych życzeń np. dieta wegetariańska, uprzejmie prosimy o zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zgłoszeniowym.
Koszt szkolenia można podzielić na raty – po dokonaniu rejestracji wymagana jest w przeciągu tygodnia, wpłata opłaty rejestracyjnej (informacja w potwierdzeniu), która zagwarantuje rezerwację miejsca na szkoleniu, pozostałą część kwoty można wpłacać w całości lub ratach na 14 dni przed terminem szkolenia.

Nasi klienci