„Problemy i komplikacje anestezjologiczne” pod kierownictwem naukowym dr n. wet. Agnieszki Wrzesińskiej

  • Data szkolenia: 12-09-2020
  • Organizator szkolenia: MasterVet

Szkolenie skierowane do:

Szkolenie skierowane do lekarzy weterynarii wykonujących znieczulenie dożylne lub wziewne, którzy chcieliby poznać schematy znieczuleń dla tak zwanych pacjentów „trudnych” – obarczonych dodatkowymi chorobami, które wpływają na przebieg znieczulenia lub uniemożliwiają zastosowanie rutynowo podawanego przez lekarza swojego schematu znieczulenia.

 

UWAGA: Nie ma obowiązku odbycia wcześniejszych szkoleń/warsztatów u nas! Sam decydujesz z jakiego rodzaju szkolenia/warsztatów korzystasz. 

 

Uczestnicy szkolenia:

– lekarze weterynarii

 

Cel szkolenia:

Umiejętność samodzielnego przygotowywania schematów znieczuleń dla pacjentów obciążonych dodatkowymi chorobami. Biegłe stosowanie algorytmów postępowania w przypadku powikłań podczas znieczulenia z zatrzymaniem krążenia i oddychania włącznie.

 

Wiedza zdobyta po szkoleniu:

Dobór odpowiednich anestetyków dla pacjentów obciążonych dodatkowymi chorobami m.in.. cukrzyca, padaczka, arytmie, niewydolność oddechowa, niewydolność nerek. Poznanie algorytmów postępowania w sytuacjach zagrażających życiu podczas znieczulenia m.in. arytmii, bezdechu, obrzęku płuc, zachłyśnięcia etc. Reagowanie przy zatrzymaniu krążenia i oddychania podczas znieczulenia – nauka zasad i wykonania reanimacji na fantomie.

 

Jak wygląda nasze szkolenie:

  • grupa szkoleniowa każdego szkolenia liczy max. 8 osób
  • zajęcia teoretyczne – wykłady – cała grupa
  • zajęcia praktyczne – cała grupa 8-osobowa – wspólna dyskusja na temat przedstawionych przez trenera przypadków klinicznych powikłań podczas znieczulenia. Każdy uczestnik wykonuje samodzielnie reanimację BLS i ALS na fantomie wg wytycznych Stowarzyszenia weterynaryjnej medycyny ratunkowej i intensywnej opieki (VECCS)

 

Częstotliwość organizacji:

– raz do roku

 

Dokument ukończenia:

– zaświadczenie z punktami edukacyjnymi

 

Program:

Piątek

 

Przyjazd i zakwaterowanie.

 

Sobota

 

09.00-13.00 BLOK WYKŁADOWY

1.  Przed znieczuleniem:

a) schematy anestezjologiczne i postępowanie w znieczuleniu pacjentów z grup ASA III – ASA V

b) ograniczenia rasowe zwierząt (rasy psów i kotów u których nie wolno podawać

określonych anestetyków plus schematy zastępcze)

 

2. Podczas znieczulenia:

a) arytmie

b) bezdech

c) niedociśnienie

d) krwotok i płynoterapia

e) CPR (reanimacja podczas znieczulenia)

 

13.00-14.00 Przerwa obiadowa

 

14.00-18.00 BLOK WYKŁADOWO-PRAKTYCZNY

3. Po znieczuleniu – czemu pacjent się nie wybudza?

a) hipotermia

b) hipotensja

c) bradykardia

d) kiedy można stosować odtrutki – nalokson, atipamezol po znieczuleniu w celu odwrócenia działania anestetyków

4. Zajęcia praktyczne – reagowanie przy zatrzymaniu krążenia i oddychania podczas znieczulenia – nauka zasad i wykonanie reanimacji – wspólna dyskusja na temat przedstawionych przez trenera przypadków klinicznych powikłań podczas znieczulenia. Każdy uczestnik wykonuje samodzielnie reanimację BLS i ALS na fantomie wg wytycznych Stowarzyszenia weterynaryjnej medycyny ratunkowej i intensywnej opieki (VECCS)

 

18.00-18.15 Zakończenie szkolenia – rozdanie zaświadczeń.

 

Oferta cenowa:

1. Rejestracja z zakwaterowaniem – koszt szkolenia 2.500zł brutto/os.

  • zakwaterowanie w pok. 1-os. dwa noclegi od piątku do niedzieli, pełne wyżywienie (kolacje, śniadania, obiady), przerwy kawowe, całe szkolenie – teoria i praktyka, materiały naukowe wykorzystywane podczas szkolenia oraz po szkoleniu, zaświadczenie z punktami edukacyjnymi.
2. Rejestracja „zaproś kolegę” dotycząca przyjazdu 2 osób z jednego Ośrodka lub znajomych  koszt szkolenia 4.600zł brutto/2os.
  • zakwaterowanie w pok. 2-os. dwa noclegi od piątku do niedzieli, pełne wyżywienie (kolacje, śniadania, obiady), przerwy kawowe, całe szkolenie – teoria i praktyka, materiały naukowe wykorzystywane podczas szkolenia oraz po szkoleniu, zaświadczenie z punktami edukacyjnymi.
3. Rejestracja bez zakwaterowania  koszt szkolenia 2.100zł brutto/os.
  • całe szkolenie – teoria i praktyka, obiad, przerwy kawowe, materiały naukowe wykorzystywane podczas szkolenia oraz po szkoleniu, zaświadczenie z punktami edukacyjnymi.
4. Pobyt osoby towarzyszącej  koszt 200zł brutto/os.
  • zakwaterowanie w pok. 2-os. (z uczestnikiem szkolenia) dwa noclegi od piątku do niedzieli, pełne wyżywienie (kolacje, śniadania, obiady), dostęp do przerw kawowych.
RABAT 10% liczony od kwoty (wybranej opcji) za szkolenie  dla uczestników naszych szkoleń.
W przypadku specjalnych życzeń np. dieta wegetariańska, uprzejmie prosimy o zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zgłoszeniowym. 

Koszt szkolenia można podzielić na raty – po dokonaniu rejestracji wymagana jest w przeciągu tygodnia, wpłata opłaty rejestracyjnej (informacja w potwierdzeniu), która zagwarantuje rezerwację miejsca na szkoleniu, pozostałą część kwoty można wpłacać w całości lub ratach na 14 dni przed terminem szkolenia.

 

Trenerzy:

Dr n. wet. Agnieszka Wrzesińska jest absolwentką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z 2008 roku.

 

Anestezjologią zajmuje się od 2008 roku. Od 2009 roku należy do amerykańskiego stowarzyszenia anestezjologów weterynaryjnych AVA (Association of Veterinary Anaesthetists) oraz międzynarodowego stowarzyszenia terapii bólu IVAPM (International Veterinary Academy of Pain Management). W 2009 r ukończyła kursy profilowe „Basic Principles of Anesthesia” oraz „Advanced Concepts in Veterinary Anesthesia” a w 2010 „Advanced Concpets in Pain Management” pod kierunkiem DVM Mary Ellen Goldberg z Florydy.

 

Warsztaty szkoleniowe oraz wykłady z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii anestezjologicznej dla lekarzy weterynarii prowadzi od 2010 roku. Szczególne zainteresowania znieczuleniem psów o morfotypie krótkoczaszkowym i zaburzeniami kardiologicznymi podczas znieczulenia u tych ras zaowocowały pracą doktorską, którą obroniła w 2016 r, uzyskując tytuł doktora nauk weterynaryjnych z dziedziny anestezjologii weterynaryjnej na SGGW. Autorka licznych publikacji naukowych i artykułów z zakresu anestezjologii oraz intensywnej terapii anestezjologicznej.

 

Od 2017 roku prowadzi wykłady w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z zakresu anestezjologii oraz intensywnej terapii dla studentów polsko- i anglojęzycznych. Od 2008 roku wykonuje znieczulenia w przychodni weterynaryjnej na warszawskim Mokotowie  Do zespołu MasterVet dołączyła w 2019 r. jako prowadząca szkolenia z anestezjologii małych zwierząt.

Nasi klienci