Sesja  – HIGIENA I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI „Zagrożenia bezpieczeństwa żywności pochodzącej od zwierząt łownych i nieudomowionych”

 • Data szkolenia: 06-04-2019
 • Organizator szkolenia: Interservis Sp. z o.o.
 • Miejsce szkolenia: Łódź

Sesja  – HIGIENA I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

„Zagrożenia bezpieczeństwa żywności pochodzącej od zwierząt łownych i nieudomowionych”

Objęta Honorowym Patronatem Głównego Lekarza Weterynarii

 

Moderatorzy:

Dr hab. Krzysztof Anusz, prof. nadzw.

Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego, Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie

Lek. wet. Małgorzata Bruczyńska

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Piasecznie

 

Program: 6 kwietnia 2019 /sobota/

10:30 – 10:45  – powitanie uczestników i prezentacja wykładowców

10:45-11:00

 1. Inspekcja weterynaryjna wobec zagrożeń bezpieczeństwa żywności pochodzącej od zwierząt łownych i nieudomowionych

Lek. wet Jacek Kucharski, zastępca Głównego Lekarza Weterynarii

 

11:00-11:15

 1. Medycyna Weterynaryjna w ochronie gatunkowej zwierząt

Dr Michał Krzysiak, Dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego,

Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego, Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie

 

11:15-11:30

 1. Epidemiologia gruźlicy – międzygatunkowa transmisja a zagrożenie bezpieczeństwa żywności

Dr Monika Krajewska – Wędzina, Zakład Mikrobiologii, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

 

11:30-11:45

 1. Zoonozy w zdrowiu publicznym, studium przypadku : toksoplazmoza

Dr hab. Elżbieta Gołąb, prof. nadzw., Zakład Parazytologii i Chorób Przenoszonych przez Wektory, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

 

11:45-12:00

 1. Wirusowe zoonozy pokarmowe związane ze spożywaniem mięsa zwierząt dziko żyjących

Dr hab. Artur Rzeżutka, prof. nadzw., dr Iwona Kozyra, Zakład Wirusologii  Żywności i Środowiska, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

 

12:00-12:10

 1. Ocena zawartości metali toksycznych w mięsie zwierząt łownych w aspekcie monitoringu stanu środowiska naturalnego oraz ochrony zdrowia publicznego

Dr hab. Michał Skibniewski, Katedra Nauk Morfologicznych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie

 

12:10-12:25

 1. Dziczyzna – mało znane źródło dioksyn i PCB dla konsumentów

Dr Małgorzata Warenik – Bany, prof. dr hab. Jadwiga Piskorska – Pliszczyńska i wsp., Zakład Radiobiologii, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

 

12:25-12:40

 1. ASF na Podkarpaciu, wymagania dotyczące obrotu wieprzowiną i mięsem dzików

Dr Mirosław Welz, Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii

 

12:40-12:55

 1. Problemy organizacyjno-prawne przy zwalczaniu Afrykańskiego Pomoru Świń u dzików

Dr Bogdan Balik, Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych

 

12:55-13:40 – PRZERWA OBIADOWA

 

13:40-13:55

 1. Jedna Europa, ale czy jeden standard bezpieczeństwa żywności?

Lek. wet. Marek Kubica, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białogardzie

 

13:55-14:10

 1. Ryby bałtyckie źródłem dioksyn i związków pokrewnych w diecie człowieka

Mgr inż. Szczepan Mikołajczyk, prof. dr hab. Jadwiga Piskorska-Pliszczyńska i wsp., Zakład Radiobiologii, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

 

14:10-14:25

 1. Produkty spożywcze pozyskiwane od ślimaków – potencjalne zagrożenie dla zdrowia konsumentów dr hab. Krzysztof Szkucik, Katedra Higieny Żywności Zwierzęcego Pochodzenia, Wydział Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie

 

14:25-14:40

 1. Czy mikroflora miodu może stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów?

Dr Tomasz Grenda i wsp., Zakłady Higieny Pasz, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

 

14:40-14:55

 1. Alkaloidy pirolizydynowe w miodach

Prof. dr hab. Krzysztof Kwiatek, dr Ewelina Kowalczyk, Zakład Higieny Pasz, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

 

14:55-15:10

 1. Zwierzęta łowne i prawnie chronione – aspekty prawa żywnościowego

Lek. wet. Małgorzata Bruczyńska, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Piasecznie

 

15:10-15:25

 1. Zastosowanie techniki izoogniskowania białek w gradiencie pH do identyfikacji gatunkowej dziczyzny

Prof. dr hab. Krzysztof Kwiatek i wsp., Zakład Higieny Pasz, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

 

15:25-15:40

 1. Pierwiastki toksyczne w tkankach zwierząt łownych w Polsce

Mgr Agnieszka Nawrocka, Zakład Farmakologii i Toksykologii, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

 

15:40-15:50

 1. Inwazje motyliczki mięśniowej (Distomum musculorum suis Dunckar, 1896) u dzików – zagrożenie zdrowia publicznego

 Dr Marek Nowicki i wsp., Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego, Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie

 

15:50-16:05

 1. Zagrożenia czynnikami chorobotwórczymi w tym zoonotycznymi w produktach żywnościowych pochodzących od ptaków łownych

Dr hab. Grzegorz Tomczyk, prof. nadzw., Zakład Chorób Drobiu, Centrum Utrzymania Zwierząt Doświadczalnych, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

 

16:05-16:20

 1. Przewlekła wyniszczająca choroba jeleniowatych (CWD) jako potencjalne zagrożenie zdrowia konsumentów

Dr Zbigniew Bełkot, Katedra Higieny Żywności Zwierzęcego Pochodzenia, Wydział Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie.

 

16:20 – 16:25 – zakończenie sesji

 

Poniżej link do rejestracji:

http://vetforum.com.pl/rejestracja/?fbclid=IwAR0zi3RIj1-nRdWQ86k3p88QFx8Fb6t6rn4Amiz2wL5r2H6HoPNDth7DxDg

 

 

 

Nasi klienci