STOMATOLOGIA PSÓW I KOTÓW warsztaty

  • Data szkolenia: 09-03-2019 - 10-03-2019
  • Organizator szkolenia: PerfectVet s.c.
  • Miejsce szkolenia: Lublin

PROWADZĄCY:

PROF. I. POLKOWSKA

 

9 marca – dzień 1 (sobota)

• Część seminaryjna
1. Podstawy anatomii i fizjologii jamy ustnej psów i kotów
2. Najczęstsze choroby zębów i jamy ustnej psów i kotów (stany zapalne, zakażenia, nowotwory)
3. Znieczulanie pacjentów do zabiegów stomatologicznych
4. Złamania żuchwy i szczęki i psów i kotów
• Postępowanie przy złamaniach trzonu żuchwy (drutowanie międzyzębowe, stabilizacja przy pomocy śrub i płytek, złamania
żuchwy w części doogonowej)
• Postępowanie przy złamaniach szczęki i kości przysiecznej.
• Zajęcia praktyczne. Szynowanie żuchwy.

10 marca – dzień 2 (niedziela)

• Część seminaryjna
1. Diagnostyka i leczenie chorób przyzębia.
2. Podstawy regeneracji tkanek przyzębia z zastosowaniem błon dentystycznych.
3. Diagnostyka oraz techniki chirurgiczne stosowane w stomatologii weterynaryjnej
do ekstrakcji zębów jedno- oraz wielkokorzeniowych.
4. Opracowanie ubytków zębów i leczenie kanałowe

• Zajęcia praktyczne – płukanie kieszonek zębowych, ekstrakcja zębów

Nasi klienci