Sztuka interpretacji zdjęć RTG klatki piersiowej, narządów jamy brzusznej oraz kości i stawów małych zwierząt

  • Data szkolenia: 10-09-2016 - 11-09-2016
  • Organizator szkolenia: MasterVet
  • Miejsce szkolenia: Łódź

„Sztuka interpretacji zdjęć RTG klatki piersiowej, narządów jamy brzusznej oraz kości i stawów małych zwierząt” pod kierownictwem naukowym lek. wet. Mariusza Siedlickiego.

Termin: 10-11.09.2016r.

Miejsce: Hotel NoBo, Łódź

Ilość uczestników: max. 30 – zajęcia teoretyczne i praktyczne w 2 osobowych zespołach

Koszt: 1.400/1.000 brutto/os.

Prowadzący: lek. wet. Mariusz Siedlicki

Program dostępny na naszej: www.mastervet.pl

Szczegóły i zapisy: www.mastervet.pl

 

Szkolenie skierowane jest do:
Wszystkich zainteresowanych rentgenodiagnostyką lekarzy weterynarii, szczególnie specjalistów radiologii, kardiologii, ortopedii i chirurgii oraz techników radiologii.
Znajomość radiodiagnostyki jest bowiem potrzebna nie tylko tym lekarzom, którzy wykonują badania rentgenowskie, ale i tym, którzy kierują pacjentów na takie badania, korzystają ze zdjęć i opisów rentgenowskich.

Cel szkolenia:
Usystematyzowanie wiedzy od technicznych aspektów (ilość projekcji składająca się na prawidłowy obraz), ocenę jakość zdjęć (nie jesteś cudotwórcą – nie opisuj zdjęcia, które jest źle wykonane), przez nomenklaturę każdego obszaru, po prawidłowe projekcje i najczęściej spotykane w praktyce patologie.
Nacisk kładziemy na usystematyzowanej analizie obrazu radiologicznego, dzięki której nie zostaną przeoczone ważne elementy zdjęcia, mogące wpłynąć na postawienie właściwego rozpoznania. Spora część szkolenia to praca w zespołach dwu-osobowych, kiedy to za pomocą programu dedykowanego weterynarii przećwiczysz samodzielnie zdobytą wiedzę i ją utrwalisz.
Bardzo praktyczne, wiele wyjaśniające szkolenie prowadzone przez lekarza praktyka od lat zajmującego się diagnostyką obrazową.

Co powinieneś wiedzieć po naszym szkoleniu:
Podczas naszego intensywnego szkolenia zgłębisz wiedzę z zakresu rentgenodiagnostyki od aspektów technicznych wykonania prawidłowego zdjęcia, przez nomenklaturę, po dawkę praktycznej wiedzy mającej na celu sporządzenie właściwego (czytelnego dla Ciebie, ale przede wszystkim innych) opisu obrazu prawidłowego z podziałem na obszary: klatka piersiowa, jama brzuszna, kości i stawy. Podział na bloki tematyczne ułatwi Ci usystematyzowanie wiedzy którą już posiadasz i uzupełnienie jej o aspekty jak dotąd dla Ciebie niejasne, co pozwoli uniknąć popularnych błędów interpretacyjnych. Po prawidłowych obrazach, najczęściej występujące patologie nie będą już dla Ciebie problemem.

Nasi klienci