Trudne ekstrakcje u psów i kotów -warsztaty weterynaryjne.

  • Data szkolenia: 05-12-2020 - 06-12-2020
  • Organizator szkolenia: OptoVet
  • Miejsce szkolenia: Wrocław

Warsztaty stomatologiczne składać się będą z 2 części- teoretycznej i praktycznej

I dzień : Trudne ekstrakcje –Psy

1. Anatomia jamy ustnej psa
2. Badanie kliniczne i wskazania do ekstrakcji
3. Instrumentarium
4. Znieczulenia okołonerwowe w stomatologii
5. Projektowanie i preparowanie płata
6. Ekstrakcja zębów jedno i wielokorzeniowych
7. Usuwanie korzeni
8. Zaopatrzenie rany po zabiegu

II dzień: trudne ekstrakcje- Koty

1. Anatomia jamy ustnej kota
2. Badanie kliniczne i wskazania do ekstrakcji
3. Projektowanie i preparowanie płata
4. Ekstrakcja zębów jednokorzeniowych i wielokorzeniowych
5. Usuwanie korzeni
6. Zaopatrzenie rany po zabiegu

Część praktyczna w grupach 2-osobowych, praca na unitach i przy użyciu narzędzi i materiałów jednorazowych firmy Kruuse.

 

Prowadząca:

lek. wet. Anna Misztal – Kunecka

Nasi klienci