USG PODSTAWY

 • Data szkolenia: 24-04-2021 - 25-04-2021
 • Organizator szkolenia: PerfectVet s.c.
 • Miejsce szkolenia: Lublin

PROWADZĄCY

dr P. Dębiak
dr A. Łojszczyk-Szczepaniak

Sobota 9-17

1. Wstęp do badania ultrasonograficznego.

2. Aparaty USG

 • zasada działania
 • parametry
 • głowice

3. Interpretacja obrazów ultrasonograficznych.

4. Analiza artefaktów i sposoby ich eliminacji.

5. Ogólne zasady badania ultrasonograficznego jamy brzusznej:

 • wskazania i przeciwskazania
 • przygotowanie i ułożenie pacjenta do badania
 • plan badania

6. Analiza sonogramów narządów jamy brzusznej. Badanie ultrasonograficzne wątroby, trzustki, przewodu pokarmowego, śledziony, układu moczowo-płciowego.

7. Najczęstsze choroby narządów jamy brzusznej w obrazach USG.

8. Badanie pokazowe.

9. Warsztaty – praca z aparatem – przygotowanie do badania.

 

Niedziela 9-15

1. Badania USG i  RTG

 • porównanie metod
 • praktyczne zastosowanie
 • kompatybilność i antagonizm obu metod

przykłady i przypadki

2. Zajęcia warsztatowe

3. Praca z aparatem i pacjentem

4. Samodzielne wykonywanie badań w grupach 4 osobowych pod nadzorem prowadzącego.

5. Analiza przypadków własnych.

 

Liczba miejsc ograniczona.

Nasi klienci