WARSZTATY EKG DLA POCZĄTKUJĄCYCH

  • Data szkolenia: 12-05-2018
  • Organizator szkolenia: Akademia Fredwet Dorota Lipińska
  • Miejsce szkolenia: Warszawa

Termin
12.05. 2018

Prowadzący
lek. wet. Anita Wróblewska

 

PROGRAM

Wstęp:
1. Układ bodźcoprzewodzący serca
2. Załamki, odcinki, ocena i metoda liczenia
3. Rejestracja i technika wykonywania EKG

Interpretacja EKG i zasady prawidłowego zapisu:
1. Prawidłowy rytm zatokowy
2. Zaburzenia rytmu zatokowego:
– wpływ autonomicznego układu nerwowego na rytm serca
– zaburzenia przewodnictwa i rytmy zastępcze
– zaburzenia rytmu w wyniku nieprawidłowej aktywności ognisk pozazatokowych
– inne (zaburzenia elektrolitowe, płyn w worku osierdziowym, dodatkowe drogi przewodnictwa)

Część praktyczna
1. Badanie kardiologiczne
2. Wykonywanie badania EKG
3. Samodzielne opisywanie gotowych zapisów pod okiem prowadzącego

 

Koszt
700 zł – opłata obniżona, tylko dla wpłat zrealizowanych do dnia 05.04.2018 r.
800 zł – opłata regularna zrealizowana po tym terminie ale nie później niż na 2 tygodnie przed szkoleniem

W cenę wliczone są materiały szkoleniowe, poczęstunek podczas przerw kawowych, lunch, uczestnictwo w szkoleniu.
O rezerwacji miejsc decyduje kolejność wpłat.

 

Nasi klienci