Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych z weterynarią

Przechodząc do witryny www.weterynarianews.pl zaznaczając – Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam,że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Warsztaty: I etap – endoskopia ucha i dróg oddechowych

  • Data szkolenia: 23-10-2020
  • Organizator szkolenia: OptoVet
  • Miejsce szkolenia: Wrocław

Szkolenie z endoskopii ucha i górnych dróg oddechowych – I etap.

Warsztaty w kameralnej grupie- max. 9 osób.

Program szkolenia z endoskopii ucha i górnych dróg oddechowych

1. Część wykładowa (godzina od 9:00 – do 13:30)
a. omówienie sprzętu używanego do otoskopii
i. ocena kanału słuchowego
ii. zmiany diagnozowane w badaniu otoskopowym
b. omówienie sprzętu używanego do endoskopii górnych dróg oddechowych
c. specyfika badanie rhinoskopowego
i. ocena nozdrzy zewnętrznych i przedsionka jamy nosowej
ii. badanie poszczególnych przewodów nosowych – specyfika zmian
iii. rhinoskopia wsteczna – badanie od strony nozdrzy wewnętrznych – sprzęt, wykonanie, ocena badania
d. omówienie chorób jamy nosowej i ich leczenia
e. specyfika badania gardła i krtani
i. ocena podniebienia miękkiego, sklepienia nosogardzieli, układu chłonnego gardła
ii. laryngoskopia statyczna i dynamiczna
iii. choroby gardła krtani i ich leczenie
f. endoskopia tchawicy – najczęściej spotykane schorzenia
g. endoskopia dolnych dróg oddechowych – ciała obce, zapalenia, pobieranie materiału do badań

2. Część praktyczna (godzina od 14:30– do 20:00)

a. wykonywanie badania otoskopowego, rhinoskopowego i laryngoskopowego na kadawerach przez uczestników szkolenia
i. pobieranie materiału do badań mikrobiologicznych
ii. pobieranie materiału do badań histopatologicznych i cytologicznych
b. wykonywanie badania otoskopowego, rhinoskopowego, laryngoskopowego i bronchoskopowego na pacjentach przez prowadzącego szkolenie

PROWADZĄCY:
dr n. wet Piotr Skrzypczak
Absolwent Wydziału Weterynaryjnego we Wrocławiu. Od 1990 roku pracownik Katedry i Kliniki Chirurgii Weterynaryjnej macierzystej uczelni. Od 1992 roku pracownik naukowo-dydaktyczny, początkowo jako asystent, po obronie pracy doktorskiej w 1997 roku – adiunkt. W 2000 uzyskał tytuł specjalisty z zakresu chirurgii weterynaryjnej. Główny zakres zainteresowań obejmuje anestezjologię, kardiochirurgię i torakochirurgię małych zwierząt. Codziennie znieczula pacjentów na bloku operacyjnym, przeprowadza zabiegi endoskopii, jest chirurgiem praktykującym.

Nasi klienci