Warsztaty: II etap endoskopia przewodu pokarmowego.

  • Data szkolenia: 01-08-2021
  • Organizator szkolenia: OptoVet

Serdecznie zapraszamy do Wrocławia na:

 

Warsztaty: II etap endoskopia przewodu pokarmowego

Jednodniowe warsztaty weterynaryjne

Data szkolenia : 01.08.2021 r. ,

Godz. 9:00-20:00

PROWADZĄCY:

dr n. wet Piotr Skrzypczak

Absolwent Wydziału Weterynaryjnego we Wrocławiu. Od 1990 roku pracownik Katedry i Kliniki Chirurgii Weterynaryjnej macierzystej uczelni. Od 1992 roku pracownik naukowo-dydaktyczny, początkowo jako asystent, po obronie pracy doktorskiej w 1997 roku – adiunkt. W 2000 uzyskał tytuł specjalisty z zakresu chirurgii weterynaryjnej. Główny zakres zainteresowań obejmuje anestezjologię, kardiochirurgię i torakochirurgię małych zwierząt. Codziennie znieczula pacjentów na bloku operacyjnym, przeprowadza zabiegi endoskopii, jest chirurgiem praktykującym.

Nasi klienci