Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych z weterynarią

Przechodząc do witryny www.weterynarianews.pl zaznaczając – Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam,że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Zastosowanie technik dopplerowskich w badaniu jamy brzusznej małych zwierząt

  • Data szkolenia: 27-06-2016
  • Organizator szkolenia: Smartvet
  • Miejsce szkolenia: Katowice

„Zastosowanie technik dopplerowskich w badaniu jamy brzusznej małych zwierząt – podstawy ultrasonografii dopplerowskiej w praktyce klinicznej”

Termin: 27 czerwca 2016
Miejsce: Katowice
Cena warsztatów:
800 zł netto (984 zł brutto) przy wpłacie do 31.05.2016 r.
900 zł netto (1107 zł brutto ) przy wpłacie od 01.06.2016 r.
Prowadząca: dr n. wet. Joanna Szymczak (Sowa)

10 punktów edukacyjnych

Dodatkowe informacje pod adresem:  j.pyrkosz@smartvet.pl

 

PROGRAM SZKOLENIA:

Godz.11:00-12:00
Część teoretyczna- wstęp w postaci prezentacji omawiającej podstawowe apekty kliniczne technik dopplerowskich u małych zwierząt takie jak między innymi metody obrazowania dopplerowskiego, przygotowanie pacjenta do badania, zasady badania z wykorzystaniem dopplera spektralnego i koloru, artefakty obrazowane w badaniu dopplerowskim, możliwości wykorzystania ultrasonografii kontrastowej oraz właściwą optymalizację obrazu.
Godz. 12-13:00 przerwa obiadowa
Godz. 13:00-15:00 oraz 15:15-17:15
Część praktyczna- samodzielne wykonywanie badania z wykorzystaniem funkcji dopplerowskich pod nadzorem prowadzącego. Część warsztatowa będzie uwzględniała omówienie i wykorzystanie  techniki badania oraz metody obrazowania dopplerowskiego wraz z interpretacją widma przepływu krwi. Program kursu obejmuje również zmiany ultrasonograficzne obrazowane przy podejrzeniu zespoleń wrotno-obocznych oraz ocena przepływu krwi i analiza widma w naczyniach wewnątrznerkowych. Podczas szkolenia omówione zostanie również obrazowanie i ocena unaczynienia zmian rozrostowych we wstępnej diagnostyce onkologicznej oraz w przypadku limfadenopatii.

Nasi klienci