Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych z weterynarią

Przechodząc do witryny www.weterynarianews.pl zaznaczając – Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam,że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

„Zakłady lecznicze dla zwierząt w kontekście form prowadzenia działalności gospodarczej”

  • Data webinaru: 2024-08-24 10:00:00
  • Organizator: Kancelaria Radców Prawnych Amelia Konieczna-Bagińska, Miłosz Bagiński-Żyta s.c. tel..:(+48) 660-921-045 lub (+48) 696-077-479 e-mail: sekretariat@kbz-kancelaria.pl
  • Cena webinaru: 750 zł
  • Rejestracja: Zgłoś udział

Cel szkolenia:

Szkolenie zostało stworzone z myślą o lekarzach weterynarii oraz studentach medycyny weterynaryjnej. W jego trakcie zostaną omówione najważniejsze zagadnienia związane z odpowiedzialnością zawodową lekarzy weterynarii, a także związane z odpowiedzialnością
odszkodowawczą. W trakcie szkolenia istnieje możliwość zadawania pytań prowadzącym spotkanie radcom prawnym.

Plan szkolenia:

1. Podmioty mogące utworzyć i prowadzić zakład leczniczy dla zwierząt:
a. osoby fizyczne (w tym również w odniesieniu do tzw. spółki cywilnej);
b. jednostki organizacyjne – spółki osobowe:
i. spółka jawna,
ii. spółka partnerska,
iii. spółka komandytowa,
iv. spółka komandytowo-akcyjna;
c. osoby prawne – spółki kapitałowe:
i. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ii. prosta spółka akcyjna,
iii. spółka akcyjna,z perspektywy:
 rejestracji działalności gospodarczej / spółki prawa handlowego;
 zawieszenia i zakończenia wykonywania działalności gospodarczej / likwidacji
spółki prawa handlowego;
 odpowiedzialności wspólników spółek osobowych za zobowiązania tych spółek;
 odpowiedzialności zarządu spółek kapitałowych za zobowiązania tych spółek;
 opodatkowania i składkowania.
2. Podsumowanie i dyskusja.

Forma:

 szkolenie on-line
 studium przypadków
 interaktywny wykład (istnieje możliwość zadawania pytań)
Szkolenie zostanie przeprowadzone przez radców prawnych.
Przewidywany czas szkolenia:
4-5 godz.

REJESTRACJA:

Prosimy o rejestracje poprzez wiadomość na adres mailowy sekretariat@kbz-kancelaria.pl

Cena*:
750 zł netto + VAT / za osobę
(W przypadku uczestnictwa we wszystkich trzech szkoleniach objętych niniejszym programem łączna kwota uczestnictwa wynosi 1800 zł netto + VAT / za osobę.)

Cena zawiera:
o udział w szkoleniu,
o zaświadczenie o odbytym szkoleniu (na wyraźną prośbę uczestnika),
o jedną konsultację trwającą do 60 minut w terminie 7 dni liczonych od dnia uczestnictwa
w danym szkoleniu,
o materiały szkoleniowe.
*Ceny obowiązują do końca sierpnia 2024 roku

Termin:

24.08.2024 r. (sobota), godz. 10:00-15:00.

Wymagania sprzętowe niezbędne do obsługi programu Teams:
https://support.microsoft.com/pl-pl/office/wymagania-systemowe-aplikacji-microsoft-teams-bezp%C5%82atnej-dae0234b-839c-4f85-ae75-d14ad2baa978

Regulamin szkoleń on-line i polityka prywatności:
https://kbz-kancelaria.pl/regulamin-szkole%C5%84-polityka-prywatno%C5%9Bci

Nasi klienci