IV Białowieskie Spotkania Opiekunów Zwierząt Wolno Żyjących

 • Data szkolenia: 30-05-2019 - 31-05-2019
 • Organizator szkolenia: Białowieski Park Narodowy oraz Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych Oddział w Białymstoku

Białowieski Park Narodowy oraz Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych Oddział w Białymstoku

 

ZAPRASZAJĄ

 

na ogólnopolską konferencję

„IV Białowieskie Spotkania Opiekunów Zwierząt Wolno Żyjących”

 

 

 • Termin: 30–31 maja 2019 r. (czwartek–piątek)
 • Miejsce: Białowieski Park Narodowy, sala konferencyjna w siedzibie Dyrekcji Parku
  w Białowieży

 

CEL KONFERENCJI:

Celem IV Białowieskich Spotkań Opiekunów Zwierząt Wolno Żyjących jest przekazanie rzetelnej wiedzy na temat zasad właściwego postępowania ze zwierzętami, w tym gatunkami chronionymi, które pojawiły się na terenie zamieszkałym przez człowieka lub zostały znalezione poza terenem zurbanizowanym i wymagają udzielenia pomocy. Organizatorzy konferencji za kluczowe zadanie uznali dwie kwestie: zapoznanie osób, w których kompetencjach leży reagowanie na sytuacje związane ze zwierzętami dzikimi z obowiązującymi regulacjami prawnymi oraz zaprezentowanie sprawdzonych praktyk obchodzenia się ze zwierzętami dzikimi, wymagającymi interwencji, jak m.in. właściwie je chwytać, unieruchamiać, transportować.

Przybliżenie tych zagadnień przyniesie efektywne działania na rzecz dobrostanu zwierząt wolno żyjących, w tym gatunków chronionych, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa ludziom.

W programie konferencji zaplanowano m.in. przedstawienie dobrych praktyk z prowadzenia azylów i ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt, w tym organizowania wolontariatu społecznego na rzecz pomocy zwierzętom; omówienia chorób zakaźnych, przenoszonych przez zwierzęta wolno żyjące; omówienia metod skutecznego komunikowania się z opinią publiczną, opartego na interdyscyplinarnej wiedzy i sprawdzonej praktyce postępowania.

Ponadto konferencja ma na celu wymianę doświadczeń, kontaktów i nawiązanie współpracy pomiędzy różnymi instytucjami. Jest to niezwykle ważne w sytuacjach trudnych, konfliktowych, z udziałem zwierząt dzikich, gdzie istotne jest szybkie i sprawne działanie.

 

ODBIORCY KONFERENCJI:

Konferencja kierowana jest do specjalistów zajmujących się ochroną zwierząt wolno żyjących, z uwzględnieniem gatunków chronionych: pracowników parków narodowych, leśników,  pracowników ośrodków rehabilitacji zwierząt, biologów, zootechników, ekologów, lekarzy weterynarii i innych pracowników Inspekcji Weterynaryjnej i Inspekcji Sanitarnej); przedstawicieli administracji państwowej. Zapraszamy również pracowników administracji samorządowej, którzy w ramach swoich obowiązków zawodowych zajmują się reagowaniem na zgłoszenia o problemach ze zwierzętami wolno żyjącymi.

 

Planowana liczba uczestników: 150 osób.

 

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI


30 maja 2019 r. (czwartek):

Rejestracja uczestników – od godz. 9.00 do godz. 12.00

godz. 10.00-13.20   SESJA I: etyka, filozofia, prawodawstwo
10.00-10.15dr n. wet. Michał Krzysiak Dyrektor BPNOtwarcie konferencji i przywitanie Gości.
10.15-11.15prof. dr hab. Kajetan PerzanowskiPojemność ekologiczna a ochrona przyrody.
11.15-11.45mgr Joanna Pyłka-ŚmiełowskaNowy paradygmat etyk biocentrycznych. Twórcze więzi człowieka z „pozaludzkim innym”.
11.45-12.00przerwa kawowa
12.00-12.30mgr Dorota ŁukasikPrawodawstwo na temat dzikich zwierząt.
12.30-13.00lek. wet Małgorzata BruczyńskaZwierzęta wolno żyjące – sytuacje kryzysowe.
13.00-13.20Dyskusja, odpowiedzi na pytania, podsumowanie sesji
13.20-14.30przerwa na obiad
  
godz. 14.30-17.55   SESJA II: zwierzęta nieudomowione w dzikiej przestrzeni
14.30-15.10prof. dr hab. Wanda OlechProjekty realizowane na rzecz ochrony żubra.
15.10-15.40dr Katarzyna BojarskaProblem z dzikością: jak wilki i niedźwiedzie radzą sobie  w krajobrazie zdominowanym przez człowieka.
15.40-16.10dr hab. Krzysztof Schmidt,
prof. nadzw.
Duże ssaki drapieżne – ich rola i miejsce  w przyrodzie.

 

16.10-16.25przerwa kawowa
16.25-16.45dr hab. Andrzej ZalewskiHistoria introdukcji i wpływ obcych inwazyjnych drapieżników na rodzime gatunki zwierząt.
16.45-17.05lek. wet. Jarosław TomanaOśrodek rehabilitacji zwierząt  Białowieskiego Parku Narodowego.                                                   
17.05-17.35mgr inż. Jacek WąsińskiPotrzeba, zasadność oraz problemy związane z funkcjonowaniem  ośrodków rehabilitacyjnych dla dzikich zwierząt na przykładzie Leśnego Pogotowia
przy Nadleśnictwie Katowice.
17.35-17.55Dyskusja, odpowiedzi na pytania, podsumowanie sesji

 

 

 

31 maja 2019 r. (piątek)

godz. 6.00-9.00 – Wyjście terenowe „Ptaki w Rezerwacie Ścisłym Białowieskiego Parku Narodowego”

  (DLA CHĘTNYCH, obowiązują wcześniej zapisy)

 

10.00 -13.20   SESJA III: zwierzęta nieudomowione w przestrzeni miejskiej
10.00-10.45dr n. wet. Agnieszka CzujkowskaPierwsza pomoc dzikim ptakom.
10.45-11.30Bartłomiej GorzkowskiEgzotyczne interwencje w Polsce – gady i nie tylko.
11.30-11.40Czas dla Sponsorów
11.40-12.20lek. wet. Renata NowickaPrzestrzeń zabudowana – dom czy pułapka  dla  ssaków dziko żyjących. Postępowania interwencyjne.
12.20-12.50dr n. wet. Ewa RumińskaPtasia Straż – inicjatywa społeczna Fundacji Albatros, dobre praktyki.
12.50-13.00Czas dla Sponsorów 
13.00-13.20Dyskusja, odpowiedzi na pytania, podsumowanie sesji
13.20-14.20przerwa na obiad
 
14.20-18.40   SESJA IV: naukowo-weterynaryjna
14.20-14.50Wykład „Finanse w lecznicy”
14.50-15.30 dr hab. Magdalena Larska,

prof. nadzw.

Choroby zwierząt wolno żyjących – chronić czy zwalczać?
15.30-16.10dr hab. Krzysztof Śmietanka,  prof. nadzw.Ptaki dzikie jako rezerwuar i źródło zakażenia wirusami

ważnymi z punktu widzenia zdrowia drobiu i ludzi.

16.10-16.20Czas dla Sponsorów
16.20-16.35przerwa kawowa
16.35-17.15dr n. wet. Mirosław KalickiPoskramianie wybranych ssaków wolno żyjących  występujących w Polsce.
17.15-17.55lek. wet. Michał MichalskiSposoby immobilizacji ptaków wolno bytujących w Polsce.
17.55-18.05Czas dla Sponsorów
18.05-18.25Dyskusja, odpowiedzi na pytania, podsumowanie sesji
18.25-18.40filmy „Monitoring zdrowia i rozmieszczenia żubrów
18.50zakończenie konferencji

 

UWAGA:  Organizatorzy informują, że Program Konferencji może nieznacznie ulec zmianie

 

1 czerwca 2019 r. (sobota)

Zwiedzanie Białowieskiego Parku Narodowego (DLA CHĘTNYCH, obowiązują wcześniej zapisy)

godz. 9.00-13.00 – Wyjście terenowe do Rezerwatu Ścisłego BPN

godz. 9.00-12.00 – Zwiedzanie Muzeum Przyrodniczo-Leśnego i Rezerwatu Pokazowego Żubrów BPN

 

Komitet naukowy konferencji:

dr hab. Krzysztof Anusz, prof. nadzw. SGGW;

dr hab. Wojciech Bielecki, prof. nadzw. SGGW;

prof. dr hab. Aleksander Demiaszkiewicz;

lek. wet. Jan Dynkowski;

prof. dr hab. Małgorzata Krasińska;

dr n. wet. Zbigniew Krasiński;

dr n. wet. Michał Krzysiak;

dr hab. Magdalena Larska, prof. nadzw. PIWet–PIB;

prof. dr hab. Bożena Moskwa;

prof. dr hab. Małgorzata Pomorska–Mól;

dr n. wet. Marek Wincenciak.

 

Komitet organizacyjny konferencji:

lek. wet. Małgorzata Bruczyńska;

mgr inż. Anna Gierasimiuk;

dr n. wet. Michał Krzysiak;

mgr Ewa Moroz–Keczyńska;

lek. wet. Jarosław Tomana;

lek. wet. Sławomir Wołejko.

 

 

INFORMACJE:

 

Ważne daty

 • do 15 kwietnia 2019 r. – zgłoszenie udziału oraz zgłoszenie posteru
 • do 30 kwietnia 2019 r. – wpłata na konto: nr 83 2030 0045 1110 0000 0073 1640 PTNW oddz. w Białymstoku, w tytule przelewu: Konferencja PTNW Białowieskie Spotkania

 

Opłaty

 • 150 zł netto + 23% VAT – opłata obejmuje 2-dniowy udział w konferencji wraz z obiadami w dniach 30 i 31 maja 2019 r.
 • 250 zł netto + 23% VAT – opłata obejmuje 2-dniowy udział w konferencji wraz z obiadami w dniach 30 i 31 maja 2019 r. oraz udział w bankiecie w dniu 30 maja 2019 r. od godz. 19.30
 • zwiedzanie Białowieskiego Parku Narodowego jest odpłatne. Wielkość opłaty będzie uzależniona od liczby zgłoszonych osób chętnych.

 

Noclegi

 • Pokoje Gościnne Białowieskiego Parku Narodowego w Białowieży (ul. Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża), pokoje 2- i 3-osobowe, cena za 1 nocleg  jednej osoby bez śniadania: 65 zł brutto;
  śniadanie w Restauracji Parkowa (mieści się w tym samym budynku) w cenie 20 zł brutto będzie można zamówić w dniu zakwaterowania w Pokojach Gościnnych BPN
 • Pensjonat Unikat (ul. Stoczek 39, 17-230 Białowieża) pokoje 2-osobowe, cena 160 zł brutto za nocleg 2 osób ze śniadaniem.

 

Zgłoszenia

KARTĘ ZGŁOSZENIA prosimy przesyłać do dnia 15 kwietnia 2019 r. pocztą elektroniczną na adres e-mail: gosia639@wp.pl lub pocztą tradycyjną na adres: ul. Orężna 9, 05-501 Piaseczno

Kontakt: Małgorzata Bruczyńska, Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Piasecznie

 

Sekretariat konferencji

Małgorzata Bruczyńska, Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Piasecznie, 604209339, email: gosia639@wp.pl

Anna Gierasimiuk, Białowieski Park Narodowy, tel. 85 682 97 17, e-mail: anna.gierasimiuk@bpn.com.pl

 

KARTA_zgloszenia_konferencja_Bialowieza_30_31_maja-2019_OSTATECZNY (2)

 

Nasi klienci