ZNAJDŹ WETERYNARZA

czwartek, 26 maja 2022
Zobacz:
stomatologianews

Dział szkoleń

Doskonalenie techniki badania echokardiograficznego” pod kierownictwem naukowym dr hab. n. wet. Magdaleny Garncarz

 • Data szkolenia: 11-06-2022 - 11-06-2022
 • Organizator szkolenia: Mastervet
 • Przeznaczenie: Dla weterynarzy
Kurs skierowany jest do: Wszystkich lekarzy weterynarii i studentów ostatniego roku medycyny weterynaryjnej zainteresowanych doskonaleniem techniki  badania echokardiograficznego psów. Przeznaczone jest przede wszystkim dla osób średniozaawansowanych, które odbyły szkolnie echokardiograficzne podstawowe i nadal mają wiele rozterek oraz wątpliwości merytorycznych, ale przede wszystkim praktycznych.   Uczestnicy kursu: - lekarze weterynarii - studenci ostatniego roku medycyny weterynaryjnej   Cel kursu: Dalsza nauka i korygowanie techniki...
Zobacz więcej

Neurologia małych zwierząt od podstaw – od objawu do rozpoznania” pod kierownictwem naukowym lek. wet. Małgorzaty Mikuły

 • Data szkolenia: 11-06-2022 - 12-06-2022
 • Organizator szkolenia: Mastervet
 • Przeznaczenie: Dla weterynarzy
Kurs skierowany jest do: Wszystkich lekarzy weterynarii i studentów ostatniego roku studiów medycyny weterynaryjnej chcących rozpocząć swoją przygodę z neurologią, ale także lekarzy klinicystów z wieloletnią praktyką, którzy nie czują się na tym polu pewnie i chcieliby usystematyzować/uzupełnić swoją wiedzę.   Uczestnicy kursu: - lekarze weterynarii - studenci ostatniego roku medycyny weterynaryjnej   Cel kursu: Podczas szkolenia w rzeczowy, zwięzły i bardzo przystępny sposób przedstawimy podstawy neurologii...
Zobacz więcej

„Anestezjologia małych zwierząt dla techników weterynarii step by step ” pod kierownictwem naukowym lek. wet. Sebastiana Domańskiego

 • Data szkolenia: 11-06-2022 - 11-06-2022
 • Organizator szkolenia: MasterVet
 • Przeznaczenie: Dla weterynarzy
Kurs skierowany jest do: Wszystkich lekarzy weterynarii i studentów ostatniego roku studiów medycyny weterynaryjnej chcących rozpocząć swoją przygodę z neurologią, ale także lekarzy klinicystów z wieloletnią praktyką, którzy nie czują się na tym polu pewnie i chcieliby usystematyzować swoją wiedzę.   Uczestnicy kursu: - lekarze weterynarii - studenci ostatniego roku medycyny weterynaryjnej   Cel kursu: Wierzymy, że opanowanie wiedzy od podstaw i zrozumienie jak działa układ neurologiczny sprawia,...
Zobacz więcej

„Problemy i komplikacje anestezjologiczne – emergency anestezjologiczne” pod kierownictwem naukowym dr n. wet. Agnieszki Wrzesińskiej

 • Data szkolenia: 25-06-2022 - 25-06-2022
 • Organizator szkolenia: MasterVet
 • Przeznaczenie: Dla weterynarzy
Kurs skierowany do: Szkolenie skierowane do lekarzy weterynarii wykonujących znieczulenie dożylne lub wziewne, którzy chcieliby poznać schematy znieczuleń dla tak zwanych pacjentów „trudnych” – obarczonych dodatkowymi chorobami, które wpływają na przebieg znieczulenia lub uniemożliwiają zastosowanie rutynowo podawanego przez lekarza swojego schematu znieczulenia. UWAGA: Nie ma obowiązku odbycia wcześniejszych szkoleń/warsztatów u nas! Sam decydujesz z jakiego rodzaju szkolenia/warsztatów korzystasz.    Uczestnicy kursu: - lekarze weterynarii...
Zobacz więcej

„Kardiologia bez tajemnic dla lekarzy pierwszego kontaktu” pod kierownictwem naukowym dr hab. n. wet. Magdaleny Garncarz

 • Data szkolenia: 03-09-2022 - 03-09-2022
 • Organizator szkolenia: MasterVet
 • Przeznaczenie: Dla weterynarzy
Kurs skierowany jest do: Wszystkich lekarzy weterynarii oraz studentów ostatniego roku medycyny weterynaryjnej zainteresowanych nauką podstaw badania klinicznego i diagnozowania chorób serca u małych zwierząt, niezbędnych w codziennej pracy.   Uczestnicy kursu: - lekarze weterynarii - studenci ostatniego roku medycyny weterynaryjnej   Cel kursu: Nauka różnicowania typowych klinicznych objawów chorób serca na podstawie wywiadu i badania klinicznego oraz umiejętność doboru dodatkowych badań na podstawie zebranych informacji...
Zobacz więcej

„Podstawy nefrologii i urologii psów oraz kotów” pod kierownictwem naukowym lek. wet. Magdaleny Kraińskiej oraz dr n. wet. Sylwii Lew-Kojrys

 • Data szkolenia: 10-09-2022 - 11-09-2022
 • Organizator szkolenia: MasterVet
 • Przeznaczenie: Dla weterynarzy
Kurs skierowany jest do: Wszystkich lekarzy weterynarii oraz studentów ostatniego roku medycyny weterynaryjnej zainteresowanych zgłębianiem tematyki nefrologii i urologii małych zwierząt. Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla osób początkujących, jak również zajmujących się diagnostyką układu wydalniczego oraz nerek, ale mających w związku z tym wiele rozterek i wątpliwości.   Uczestnicy kursu: - lekarze weterynarii - studenci ostatniego roku medycyny weterynaryjnej   Cel kursu: Dostarczenie zwięzłych, konkretnych...
Zobacz więcej

„Echokardiografia psów od podstaw” pod kierownictwem naukowym dr hab. n. wet. Magdaleny Garncarz

 • Data szkolenia: 10-09-2022 - 11-09-2022
 • Organizator szkolenia: MasterVet
 • Przeznaczenie: Dla weterynarzy
Kurs skierowany jest do: Wszystkich lekarzy weterynarii oraz studentów ostatniego roku medycyny weterynaryjnej zainteresowanych nauką wykonywania badań echokardiograficznych u psów. Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla osób początkujących, jak również wykonujących samodzielnie badania echokardiograficzne, ale mających w związku z tym wiele rozterek i wątpliwości (merytorycznych, jak i praktycznych) związanych z przerwą w pracy lub innymi czynnikami. Uczestnicy kursu: - lekarze weterynarii - studenci ostatniego roku medycyny weterynaryjnej   Cel kursu:...
Zobacz więcej

„Badanie, diagnostyka i leczenie narządu wzroku zwierząt egzotycznych” pod kierownictwem naukowym lek. wet. Elwiry Buczek- RAZ na DWA LATA

 • Data szkolenia: 11-09-2022 - 11-09-2022
 • Organizator szkolenia: MasterVet
 • Przeznaczenie: Dla weterynarzy
Szkolenie skierowane jest do: Wszystkich zainteresowanych wykonywaniem badań okulistycznych u zwierząt egzotycznych lekarzy weterynarii oraz studentów medycyny weterynaryjnej ostatniego roku, którzy rozpoczynają naukę od podstaw, jak i wykonujących samodzielnie badania okulistyczne innych zwierząt (psy, koty) i chcących uzupełnić/rozszerzyć wiedzę o badanie egzotyków (zajęczaków, gryzoni, gadów), ale mających w związku z tym wiele rozterek i wątpliwości zarówno merytorycznych, jak i praktycznych.   Uczestnicy szkolenia: - lekarze weterynarii - studenci ostatniego...
Zobacz więcej

„Podstawy anestezjologii nie tylko dla anestezjologów” pod kierownictwem naukowym dr n. wet. Agnieszki Wrzesińskiej

 • Data szkolenia: 17-09-2022 - 18-09-2022
 • Organizator szkolenia: MasterVet
 • Przeznaczenie: Dla weterynarzy
Kurs skierowany jest do: Szkolenie skierowane do lekarzy weterynarii i studentów medycyny weterynaryjnej ostatniego roku zainteresowanych anestezjologią i terapią bólu. Przydatne zwłaszcza dla osób stawiających pierwsze kroki w anestezjologii oraz takich, dla których znieczulenie jest dodatkową czynnością podczas zabiegów czy operacji i nie czują się w tym zbyt pewnie.   UWAGA: Nie ma obowiązku odbycia wcześniejszych szkoleń/warsztatów u nas! Sam decydujesz z jakiego rodzaju szkolenia/warsztatów korzystasz.    Uczestnicy kursu: -...
Zobacz więcej

„Podstawowe zabiegi chirurgiczne na powiekach oraz drobne zabiegi okulistyczne – chirurgia oka – stopień I” pod kierownictwem naukowym: lek wet. Jacka Garncarza ESE ECVO

 • Data szkolenia: 01-10-2022 - 01-10-2022
 • Organizator szkolenia: MasterVet
 • Przeznaczenie: Dla weterynarzy
Kurs skierowany jest do: Wszystkich lekarzy weterynarii zainteresowanych dalszym zgłębianiem tematu okulistyki małych zwierząt, w szczególności chcących specjalizować się i doskonalić w chirurgii okulistycznej. To podstawy, od których warto zacząć przygodę z chirurgią, skoncentrowane na wybranych technikach operacyjnych stosowanych w przypadku operacyjnego leczenia oczu małych zwierząt i  drobnych zabiegach okulistycznych. Podczas 8 godzinnych warsztów z pewnością będzie można rozwiać wszelkie wątpliwości  merytoryczne, ale przede wszystkim praktyczne. Z...
Zobacz więcej

Nasi klienci