Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych z weterynarią

Przechodząc do witryny www.weterynarianews.pl zaznaczając – Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam,że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Kurs weterynaryjny: Najpopularniejsze zabiegi w okulistyce II. Kurs zaawansowany. Kurs praktyczny na preparatach nieutrwalonych w warunkach bloku operacyjnego

  • Data szkolenia: 03-03-2019
  • Organizator szkolenia: Centrum Edukacji Medycznej
  • Miejsce szkolenia: Warszawa
Program kursu składa się z części teoretycznej oraz z zajęć praktycznych. Część wykładowa obejmie technikę badania okulistycznego z użyciem specjalistycznego sprzętu i stanowi wprowadzenie do dalszych zajęć praktycznych.

Część praktyczna zaawansowanej części kursu będzie prowadzona na świńskich gałkach ocznych z zastosowaniem mikroskopów firmy Zeiss. Zajęcia praktyczne będą odbywały się w grupach 2- osobowych (po jednym mikroskopie na parę) w warunkach sali operacyjnej, z zastosowaniem zestawów chirurgicznych, co daje większą możliwość doskonalenia technik chirurgicznych.
Program: 
8:30 Rejestracja uczestników
9:05 Podstawy szycia rogówki – Marzena Pawlicka
9:45 Przeszczep spojówki – Marcin Tomczak
10:30 Przerwa kawowa
10:45 Keratektomia powierzchowna – Marzena Pawlicka
11:30 Zewnątrztorebkowe usunięcie soczewki.  – Marcin Tomczak
12:30 Przerwa lunchowa
13:30 Część chirurgiczna – zajęcia w Laboratorium
17:00 Zakończenie szkolenia, wręczenie dyplomów
Korzyści 
  • Zajęcia mają charakter praktyczny,  odbywają się z wykorzystaniem materiałów biologicznych, które najlepiej odwzorowują rzeczywistość, co pozwala przećwiczyć poszczególne techniki i procedury zabiegowe w bezpiecznych warunkach.
  • Uczestnikom przysługują punkty edukacyjne
  • Praca w trakcie warsztatu odbywa się w 2-osobowych zespołach co wprost przekłada się na podniesienie umiejętności uczestnika podczas warsztatów
Informacje organizacyjne: 
Organizator: Centrum Edukacji Medycznej
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa (wjazd od ul. Markowskiej 9)
Telefon: 785 556 600 / 22 501 81 71
Strona internetowa: http://www.cem-med.pl
Patronat: Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych
Wykładowcy: 
Marzena Pawlicka
Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. W 2011 roku ukończyła dwuletni kurs podyplomowy z okulistyki weterynaryjnej organizowany przez European School for Advanced Veterinary Studies (ESAVS) na Uniwersytecie Luksemburskim. Odbyła staże okulistyczne w referencyjnych klinikach w Anglii min. w NKR Veterinary Specialist i The Animal Health Trust. W 2012 ukończyła szkolenie z elektroretinografii i jej zastosowania u zwierząt w Niemczech. Od 2010 roku jest członkiem ESVO (European Society of Veterinary Ophthalmology) oraz BrAVO ( The British Association of Veterinary Ophthalmologists) od 2016 roku.  Autorka publikacji z zakresu okulistyki weterynaryjnej w krajowych czasopismach branżowych. W 2015 roku była wykładowcą XXIII Międzynarodowego Kongresu PSLWMZ. Jej główne zainteresowania zawodowe to chirurgia rogówki i elektroretinografia.
Marcin Tomczak
Absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. W 2011 roku ukończył kurs okulistyki North American Veterinary Comunity Institute w Orlando na Florydzie (USA) a także odbył szkolenie z zakresu chirurgii zaćmy. W 2012 ukończył prestiżowy 10th Biannual William Magrane Basic Science Course in Veterinary and Comperative Ophthalmology na College of Veterinary Medicine North Carolina State University (USA). Należy do sekcji okulistycznej Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt.Jest członkiem ESVO od 2011 roku. Corocznie uczestniczy w konferencjach okulistycznych w kraju i zagranicą . Od kilku lat specjalizuje się w leczeniu chorób rogówki a w szczególności powikłanych przypadków owrzodzeń  Jest właścicielem specjalistycznej okulistycznej lecznicy weterynaryjnej.

Nasi klienci