Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych z weterynarią

Przechodząc do witryny www.weterynarianews.pl zaznaczając – Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam,że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Neurologia psów i kotów

  • Data szkolenia: 04-09-2020 - 06-09-2020
  • Organizator szkolenia: PerfectVet s.c.
  • Kategorie szkolenia: Neurologia

Program i obsada kadrowa warsztatów organizowanych w dniach 4-6 września 2020

Tematyka:    

Szkolenie: Neurologia psów i kotów

Prowadzący: dr Agnieszka Olszewska (Niemcy), dr Małgorzata  Kołecka (Niemcy), dr Diana Stęgierska (Lublin)

Dzień I
9:00 – 9:45  Badanie neurologiczne w codziennej praktyce | dr Agnieszka Olszewska
9:45 – 11:15  Lokalizacja zaburzeń neurologicznych w obrębie mózgowia | dr Małgorzata Kołecka
11:15 – 11:30  Przerwa
11:30 – 12:15  Lokalizacja zaburzeń neurologicznych w obrębie rdzenia kręgowego | dr Diana Stęgierska
12:15 – 13:00  Zespół przedsionkowy | dr Diana Stęgierska
13:00 – 14:00  Przerwa obiadowa
14:00 – 14:45  Postępowanie diagnostyczne i leczenie w chorobach obwodowego układu nerwowego| dr Agnieszka Olszewska

14:45 – 15:45  Badanie neurologiczne: zajęcia praktyczne | dr Diana Stęgierska, dr Agnieszka Olszewska, dr Małgorzata Kołecka
15:45 – 17:15  Lokalizacja zaburzeń neurologicznych w praktyce (interaktywna sesja video) | dr Małgorzata Kołecka, dr Agnieszka Olszewska
17.00 – 18:00  Dyskusja | dr Małgorzata Kołecka

Dzień II
9:00 – 10:00  Choroby zapalne (zakaźne i niezakaźne) układu nerwowego u psów | dr Małgorzata Kołecka
10:00 – 11:30  Padaczka, stan padaczkowy- postępowanie diagnostyczne i leczenie | dr Agnieszka Olszewska
11:30 – 12:45  Przypadki kliniczne (interaktywna sesja) | dr Małgorzata Kołecka
12:45 – 14:00  Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego| dr Agnieszka Olszewska
14:00 – 15:00  Przerwa obiadowa
15:00 – 16:00  RTG kręgosłupa, mielografia | dr Małgorzata Kołecka
16:00 – 17:30  Przypadki kliniczne (interaktywna sesja) | dr Małgorzata Kołecka, dr Agnieszka Olszewska

Dzień III
9:00 – 10:30  Dyskopatia: w odcinku szyjnym, T3-L3, Zespół ogona końskiego: objawy, diagnostyka, leczenie | dr Małgorzata Kołecka
10:30 – 10:45  Przerwa kawowa
10.45 – 11.45  Choroby zapalne (zakaźne i niezakaźne) układu nerwowego u kotów | dr Diana Stęgierska
11:45 – 13:00  Parapareza u kotów | dr Małgorzata Kołecka

Nasi klienci