ZNAJDŹ WETERYNARZA

środa, 14 Listopad 2018 Wersja beta
Zobacz:

KONKURS MIKOŁAJKOWY regulamin

 • Organizatorem Konkursu jest New Energy Systems Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach, przy ul. Kościuszki 7/7, (kod: 40-049), identyfikującą się numerem REGON: 243153669 oraz numerem NIP: 6272735440 (dalej „Organizator”), wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000461947.
 • Sponsorami Konkursu i fundatorami nagród jest Wydawnictwo Galaktyka Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Żeligowskiego 35/37 (kod: 90-644), identyfikująca się numerem REGON 470652550 oraz numerem NIP 726-000-43-75, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieście, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Pomorska 37 Łódź pod numerem KRS 0000126597.
 • Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem („Regulamin”).
 • Konkurs trwa od 6grudnia 2017 roku od godziny 08:00 do 6grudnia 2017 roku do godziny 24:00 czasu polskiego.
 • Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich, mieszkających w Polsce. Warunkiem zakwalifikowania pracy do Konkursu jest posiadanie wszelkich praw autorskich do niej.
 • Warunki i przebieg konkursu:
  1. Konkurs odbywa się na portalu społecznościowym Facebook na oficjalnym Profilu Weterynaria pod adresem url: https://www.facebook.com/weterynarianews/
  2. Do wygrania są 2 książki Wydawnictwa Galaktyka Sp.zo.o. „Fizjoterapia i masaż psów” Julia Robertson, Andrew Mead
  3. Uczestnik musi zostać followerem profilu weterynaria (tzn. mieć lub założyć konto na portalu społecznościowym facebook.com, wyszukać profil weterynaria pod linkiem https://www.facebook.com/weterynarianews/ i kliknąć „lubię to”),
  4. Uczestnik powinien do końca dnia tj. 6 grudnia wykonać zdjęcie z akcentem świątecznym: lecznicy, pracowników, uczelni, zwierzaków i in. Zdjęcia należy umieszczać pod postem informującym o konkursie.
  5. Redakcja portalu www.weterynarianews.pl wraz z dniem 7 grudnia wybierze 2 najciekawsze zdjęcia, a następnie ogłosi zwycięzców o godzinie 10:00.
  6. Zdjęcia zostaną wykorzystane również w serwisie społecznościowym instagram pod adresem url: https://www.instagram.com/weterynaria/?hl=pl
  7. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją i zgodą na następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych).”
  8. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że:
   a) akceptuje warunki Regulaminu Konkursu;
   b) wyraża zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska, a także pseudonimu używanego na Facebooku przy ogłaszaniu wyników Konkursu, jako Laureata Konkursu.
 • Nagrodami w konkursie są 2 książki książki Wydawnictwa Galaktyka Sp.zo.o. „Fizjoterapia i masaż psów” Julia Robertson, Andrew Mead.
 • Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać wymiany wygranej nagrody na inną nagrodę.
 • Rozstrzygnięcie konkursu i oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi 7 grudnia 2017 roku.
 • Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej poprzez Facebook.
 • Lista laureatów zostanie ogłoszona na profilach Facebook i Instagram.
 • Uczestnik ponosi odpowiedzialność za błędne lub niekompletne dane kontaktowe podane Organizatorowi lub zmianę tych danych przez Uczestnika w sposób uniemożliwiający wydanie mu nagrody. Zwrot przesyłki niewłaściwie zaadresowanej (wedle podanych przez Uczestnika danych) skutkuje przepadnięciem Nagrody, która przechodzi do dyspozycji Organizatora.
 • Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody, jednakże nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią, bądź żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty.
 • Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.).
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 • Informacja o zmianach zostanie opublikowana w taki sposób, w jaki był ogłaszany Regulamin.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wpisanie przez uczestników Konkursu nieprawidłowych danych.
 • Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmowy przyznania uczestnikowi nagrody w przypadku, gdy uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania nagrody w przypadku niespełnienia postanowień Regulaminu, a także w przypadku powzięcia przez Organizatora informacji o działaniach uczestnika sprzecznych z postanowieniami Regulaminu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do nagłego odwołania/zamknięcia Konkursu.
 • Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani bezpośrednio związany z serwisami społecznościowymi Facebook ani jego właścicielami czy administratorami. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właścicieli czy administratorów serwisów społecznościowych Facebook. Uczestnik zwalnia Facebook z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione w związku z Konkursem.
 • Poprzez wysłanie fotografii na Konkurs Uczestnik nieodpłatnie przenosi na organizatorów prawo do umieszczenia swoich fotografii w materiałach i fotografiach związanych z konkursem w serwisie instagram https://www.instagram.com/weterynaria/?hl=pl oraz na portalu www.weterynarianews.pl

Przejdź do następnej strony

Nasi klienci