ZNAJDŹ WETERYNARZA

środa, 17 Październik 2018 Wersja beta
Zobacz:
stomatologianews

KONKURS Etovet

 1. Organizatorem Konkursu jest New Energy Systems Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach, przy ul. Kościuszki 7/7, (kod: 40-049), identyfikującą się numerem REGON: 243153669 oraz numerem NIP: 6272735440 (dalej „Organizator”), wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000461947.
 2. Sponsorami Konkursu i fundatorami nagród jest Centrum Szkoleń Behawioralnych Etovet z siedzibą w Warszawie przy ul. Na Uboczu 12/1 (kod:02-791), identyfikująca się numerem REGON 147442646 oraz numerem NIP 5252363130.
 3. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem („Regulamin”).
 4. Konkurs trwa od 21 litopada 2017 roku do 23 listopada 2017 roku do godziny 09:00 czasu polskiego.
 5. Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich, mieszkających w Polsce. Warunkiem zakwalifikowania pracy do Konkursu jest posiadanie wszelkich praw autorskich do niej.
 6. Warunki i przebieg konkursu:
  1. Konkurs odbywa się na portalu społecznościowym Facebook na oficjalnym Profilu Weterynaria pod adresem url: https://www.facebook.com/weterynarianews/
  2. Do wygrania są 3 wejściówki na IV Kongres Weterynaryjnej Medycyny Behawioralnej w Warszawie w dniach 2-3 grudnia 2017r
  3. Uczestnik musi zostać followerem profilu weterynaria (tzn. mieć lub założyć konto na portalu społecznościowym facebook.com, wyszukać profil weterynaria pod linkiem https://www.facebook.com/weterynarianews/ i kliknąć „lubię to”),
  4. Uczestnik powinien do 23 listopada wykonać zdjęcie kota, psa, chomika lub innego podopiecznego, a następnie opatrzyć je krótkim opisem co oznacza mowa ciała zwierzaka na zdjęciu. Zdjęcia należy umieszczać pod postem informującym o konkursie.
  5. Redakcja portalu www.weterynarianews.pl wraz z dniem 24 listopada wybierze 3 najciekawsze zdjęcia, a następnie ogłosi zwycięzców o godzinie 10:00.
  6. Zdjęcia zostaną wykorzystane również w serwisie społecznościowym instagram pod adresem url: https://www.instagram.com/weterynaria/?hl=pl
  7. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją i zgodą na następującą klauzulę: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych).”
  8. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że:
   a) akceptuje warunki Regulaminu Konkursu;
   b) wyraża zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska, a także pseudonimu używanego na Facebooku przy ogłaszaniu wyników Konkursu, jako Laureata Konkursu.
 7. Nagrodami w konkursie są 3 wejściówki na IV Kongres Weterynaryjnej Medycyny Behawioralnej w Warszawie w dniach 2-3 grudnia 2017r
 8. Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać wymiany wygranej nagrody na inną nagrodę.
 9. Rozstrzygnięcie konkursu i oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi 24 listopada 2017 roku.
 10. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej poprzez Facebook.
 11. Lista laureatów zostanie ogłoszona na profilach Facebook i Instagram.
 12. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za błędne lub niekompletne dane kontaktowe podane Organizatorowi lub zmianę tych danych przez Uczestnika w sposób uniemożliwiający wydanie mu nagrody. Zwrot przesyłki niewłaściwie zaadresowanej (wedle podanych przez Uczestnika danych) skutkuje przepadkiem Nagrody, która przechodzi do dyspozycji Organizatora.
 13. Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody, jednakże nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią, bądź żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty.
 14. Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.).
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 16. Informacja o zmianach zostanie opublikowana w taki sposób, w jaki był ogłaszany Regulamin.
 17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wpisanie przez uczestników Konkursu nieprawidłowych danych.
 18. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmowy przyznania uczestnikowi nagrody w przypadku, gdy uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania nagrody w przypadku niespełnienia postanowień Regulaminu, a także w przypadku powzięcia przez Organizatora informacji o działaniach uczestnika sprzecznych z postanowieniami Regulaminu.
 19. Organizator zastrzega sobie prawo do nagłego odwołania/zamknięcia Konkursu.
 20. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani bezpośrednio związany z serwisami społecznościowymi Facebook ani jego właścicielami czy administratorami. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właścicieli czy administratorów serwisów społecznościowych Facebook. Uczestnik zwalnia Facebook z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione w związku z Konkursem.
 21. Poprzez wysłanie fotografii na Konkurs Uczestnik nieodpłatnie przenosi na organizatorów prawo do umieszczenia swoich fotografii w materiałach i fotografiach związanych z konkursem w serwisie instagram https://www.instagram.com/weterynaria/?hl=pl oraz na portalu www.weterynarianews.pl

Przejdź do następnej strony

Nasi klienci