5-dniowa Szkoła KARDIOLOGII – poziom II

 • Data szkolenia: 06-12-2017 - 10-12-2017
 • Organizator szkolenia: PerfectVet s.c.
 • Miejsce szkolenia: Warszawa

Termin: 6-10.12.2017. r.

Koszt: 3200 zł (obiady, przerwy kawowe, materiały, dyplom)

Prowadzący:
prof. Agnieszka NOSZCZYK-NOWAK
dr Urszula BARTOSZUK
dr Rafał NIZIOŁEK
dr Mirosława ZIEMBA
dr Marcin GARBAL

Szczegóły i zapisy na stronie

 

PROGRAM:

Dzień 1 (środa | 06 grudnia)

Badanie techniką Dopplera kolorowego

 • 9.00-14.00 Część teoretyczna: echokardiografia w praktyce
  • Podstawy Dopplera kolorowego w badaniu serca: ustawienia urządzenia. Kolory przepływu, rozpoznawanie obrazu i artefakty
  • Podstawowa ocena funkcji rozkurczowej za pomocą Dopplera
  • Niewydolność zastawki dwudzielnej: określenie stopnia ciężkości i różnicowanie pierwotnych i wtórnych przyczyn
 • 14.00-15.00 Obiad
 • 15.00 Część praktyczna
  • Szkolenie: praktyczne Echo
  • Warsztaty praktyczne: prawo i lewo stronne projekcje ECHO

Dzień 2 (czwartek | 07 grudnia)

Podstawy echokardiografii. Pomiary i ocena

 • 10.00-14.00 Wykłady cz.I*
 • 14.00-15.00 Obiad
 • 15.00-17.00 Wykłady cz. II*
  • Pomiar wymiarów serca: M-mode, M-mode anatomiczny, pomiar wielkości lewego przedsionka,
  • Echokardiograficzne cechy z wrodzonym przeciekiem: PDA
  • Echokardiograficzne cechy z wrodzonym przeciekiem: VSD i ASD

Dzień 3 (piątek | 08 grudnia)

Zaawansowane choroby serca

 • 9.00-14.00 Część teoretyczna*
  • Ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej: rozpoznanie i leczenie
  • Wady przegrody komory: rozpoznanie i leczenie
  • Zróżnicowanie MMVD i DCM u psów dużych ras
  • Choroby serca przebiegające z sinicą
 • 14.00-15.00 Obiad
 • 15.00 Część praktyczna
  • Praktyczne szkolenia z pozyskiwania obrazów echa z prawej i lewej strony

Dzień 4 (sobota | 09 grudnia)

Praktyczne wykorzystanie Pomiarów Spectral Doppler

 • 9.00-14.00 Część teoretyczna*
  • Aspekty techniczne i czynniki wpływające na PW i CW Doppler
  • Jak, gdzie i co mierzyć za pomocą PW i CW-Doppler
  • Echokardiograficzne cechy zwężenia aorty i pnia płucnego
  • Pomiary ciśnienia za pomocą pomiarów CW-Dopplera i aplikacje kliniczne
 • 14.00-15.00 Obiad
 • 15.00 Część praktyczna
  • Warsztaty praktyczne z echokardiografii – Spectral Doppler

*W dniach czwartek-sobota poruszone zostaną w miarę możliwości także tematy:

– pacjent z nadciśnieniem ogólnym

– nadciśnienie płucne

– krótkie przypomnienie: miokardium u kota raz jeszcze

– ATE

– powtórka: echoanatomia

– przerost prawostronny we wrodzonych chorobach serca

– przerost lewostronny we wrodzonych chorobach serca

– sinica

– omdlenia

– duszność kardiogenna i niekardiogenna

Dzień 5 (niedziela | 10 grudnia)

Zaawansowane możliwości leczenia niewydolności serca, omdlenia, EKG

 • 9.00-13.00 Część teoretyczna
  • Omdlenie: praktyczna analiza
  • EKG-doskonalenie umiejętności: ocena arytmii i strategie leczenia
  • Przypadki kliniczne pacjentów z zaburzeniami w zapisie EKG
  • Duszność u kota
 • 13.00-14.00 Obiad
 • 14.00 Część praktyczna
  • Szkolenie interaktywne: postępowanie z trudnymi przypadkami kardiologicznymi
  • Kliniczne studium przypadków, leczenie niewydolność serca

Nasi klienci