5-dniowa Szkoła KARDIOLOGII – poziom I

 • Data szkolenia: 21-06-2017 - 25-06-2017
 • Organizator szkolenia: PerfectVet s.c.
 • Miejsce szkolenia: Warszawa

Termin: 21-25.06.2017. r.

Koszt: 3200 zł (obiady, przerwy kawowe, materiały, dyplom)

Prowadzący:
prof. Agnieszka NOSZCZYK-NOWAK
dr Urszula BARTOSZUK
dr Mirosława ZIEMBA
dr Piotr DĘBIAK
dr Anna ŁOJSZCZYK-SZCZEPANIAK
dr Marcin GARBAL

Szczegóły i zapisy na stronie

 

PROGRAM:

Dzień 1 (środa | 21 czerwca)

Diagnostyka: Radiologia i Biomarkery.

 • 10.00-12.00 Część teoretyczna -biomarkery
  • Biomarker – NTproBNP
  • Biomarker – troponina
 • 12.00-13.00 Obiad
 • 13.00-17.00 Obrazowanie
  • RTG klatki piersiowej – choroby serca
  • Podstawy analizy zdjęć RTG: niewydolności: naczyniowe / śródmiąższowe / oskrzeli
  • Choroby płuc: przykłady prawidłowej budowy oraz przypadki chorób śródpiersia
  • RTG interpretacja – przypadki: chore serce czy chore płuca?
  • Analiza zdjęcia RTG – pomiary

Dzień 2 (czwartek | 22 czerwca)

Patofizjologia i farmakoterapia niewydolności serca

 • 10.00-14.00 Wykłady cz. I
 • 14.00-15.00 Obiad
 • 15.00-17.00 Wykłady cz. II
  • Patofizjologia niewydolności serca
  • Inhibitory ACE
  • Beta-blokery, spironolakton, leki o działaniu inotropowo dodatnim (pimobendan, digoksyna)
  • Leki moczopędne (furosemid, torasemid, spironolakton, tiazydy)
  • Ocena funkcji leków moczopędnych – wybór pomiędzy przeciążeniem objętościowym a hipo-perfuzją
  • Zaawansowane opcje leczenia ostrej niewydolności serca
  • Zaawansowane sposoby leczenia przewlekłej niewydolności serca
  • Przypadki kliniczne i przykłady farmakoterapii

Dzień 3 (piątek | 23 czerwca)

Podstawy echokardiografii i chorób nabytych. Warsztaty ECHO

 • 9.00-14.00 Część teoretyczna
  • Badanie echokardiograficzne: podstawowe techniki i standardowe projekcje
  • M-Mode – wartości referencyjne i interpretacja wyników
  • Badania B-Mode
  • Spectral Doppler – Echokardiografia (PW i CW) – podstawy
  • Doppler kolorowy – porady i wskazówki
  • Problemy w technice badania ECHO
  • Przewlekłe choroby zastawek – diagnoza i leczenie- przypadki kliniczne
 • 14.00-15.00 Obiad
 • 15.00 Część praktyczna
  • Praktyczne szkolenia z pozyskiwania obrazów echa (podstawowe techniki i standardowe projekcje)

Dzień 4 (sobota | 24 czerwca)

Choroby nabyte oraz wrodzone. Warsztaty echokardiograficzne

 • 9.00-14.00 Część teoretyczna
  • Kardiomiopatie psów i kotów: DCM, HCM, ARVC, typu Doberman – diagnostyka i leczenie
  • Wrodzone choroby zastawek
  • PDA
  • Zwężenie aorty i pnia płucnego
  • Nadciśnienie tętnicze: diagnostyka i leczenie
  • Nadciśnienie płucne: diagnostyka i leczenie
  • Choroby osierdzia
  • Prawo i lewostronne projekcje ECHO- przypadki interaktywne
 • 14.00-15.00 Obiad
 • 15.00 Część praktyczna
  • Echokardiografia – przeciążenia objętościowe
  • Echokardiografia – przeciążenie ciśnienia
  • Prawo i lewostronne projekcje ECHO- warsztaty (doskonalenie technik z dnia poprzedniego, nadciśnienie tętnicze, nadciśnienie płucne)

Dzień 5 (niedziela | 25 czerwca)

Badanie przedmiotowe i EKG. Warsztaty EKG

 • 9.00-13.00 Część teoretyczna
  • Badanie fizykalne i osłuchiwanie serca i płuc
  • EKG – wykonanie i interpretacja
  • Zaburzenia rytmu serca – podział arytmii
  • Leki antyarytmiczne
  • Leczenie arytmii – schematy postępowania
  • Holter: kiedy używać, jak to zrobić, analiza, interpretacja
 • 13.00-14.00 Obiad
 • 14.00 Część praktyczna
  • EKG- studium przypadków (ćwiczenia w małych grupach)
  • EKG warsztaty (od wykonania do diagnozy)

Nasi klienci