Warsztaty Neurologiczne II stopnia

  • Data szkolenia: 10-02-2018 - 11-02-2018
  • Organizator szkolenia: Akademia Fredwet Dorota Lipińska
  • Miejsce szkolenia: Warszawa

Termin
10-11.02.2018

Prowadzący
lek. wet. Jacek Sobczyński

Dla kogo?
Szkolenie przeznaczone dla osób, które potrafią wykonać badanie neurologiczne i na jego podstawie określają lokalizację zmiany, umiejscawiając ją w przodomózgowiu, pniu mózgu, móżdżku, układzie przedsionkowym lub rdzeniu kręgowym C1-C5, C6-Th2, Th3-L3, L4-S3. Wymagana znajomość pojęć GMN i DMN, polineuropatie i miopatie, myastenia gravis.

PROGRAM

Warsztaty Neurologiczne
Ostre stany neurologiczne – jak sobie poradzić?

10.02.2018 (sobota)  godz. 10:00 – 17:00
Pacjent z drgawkami
Pacjent z zaburzeniami przedsionkowymi
Pacjent z zaburzeniami przewodnictwa w zakresie nerwów obwodowych i synapsy
– polineuropatie
– myastenia gravis
– porażenia splotów i nerwów obwodowych

11.02.2018 (niedziela)  9:30 – 15:00
Pacjent z urazem
– uraz wewnątrzczaszkowy
– urazy kręgosłupa i rdzenia kręgowego

Podczas warsztatów uczestnicy pracują w niewielkich, 3-4 osobowych grupach. Samodzielnie ustalają lokalizację zmian, określają diagnostykę różnicową chorób, proponują dalsze postępowanie i leczenie.

Koszt
950 zł – opłata obniżona, tylko dla wpłat zrealizowanych do dnia 08.01.2018
1050 zł – opłata regularna zrealizowana po 08.01.2018

W cenę wliczone są materiały szkoleniowe, poczęstunek podczas przerw kawowych, lunch, uczestnictwo w całym szkoleniu (części wykładowej oraz warsztatach).

Nasi klienci