Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych z weterynarią

Przechodząc do witryny www.weterynarianews.pl zaznaczając – Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam,że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Jak uzyskać pracę technika weterynarii?

Technik weterynarii jest niezbędnym pomocnikiem lekarza weterynarza. Wspomaga go i zastępuje w wielu czynnościach ambulatoryjnych pracy w klinice dla zwierząt. Jak zostać prawą ręką weterynarza? Jak długo trzeba się uczyć i jakie zdaje się egzaminy? Gdzie można dostać pracę po szkole? Zapraszamy do lektury!

Zdjęcie ilustracyjne / Adobe Stock /

Jak zostać technikiem weterynaryjnym?

Osoba szukająca zatrudnienia w zawodzie technik weterynaryjny przede wszystkim powinna kochać zwierzęta. Empatia i wrażliwość na niedolę zwierząt nie mogą jednak przesłaniać celu, czyli niesienia pomocy. Konieczność zachowania zimnej krwi i opanowania w sytuacji kryzysowej, wymagającej skupienia w niesprzyjających okolicznościach jest niezbędna w pracy lekarza i jego pomocnika.

Dodatkowo, chętny na stanowisko technik weterynaryjny powinien interesować się  zwyczajami zwierząt, ich anatomią, rozrodem, leczeniem, możliwościami pomocy w razie wypadku.

Oprócz powyższych cech charakteru, technik powinien wykazywać się chęcią ciągłej nauki i podnoszenia swoich kwalifikacji, umiejętnością współpracy w właścicielami zwierząt i znajomością prowadzenia dokumentacji medycznej.

Zanim uzyska się dyplom technika weterynaryjnego, należy odbyć dwuletnia edukację w policealnej szkole lub studium w ramach czterech semestrów pozyskiwania wiedzy praktycznej i teoretycznej. Dyplom technika otrzymuje się po zdaniu egzaminów teoretycznych i praktycznych.

Szkoły oferujące naukę na kierunku technik weterynaryjny oferują oprócz trybu dziennego nauki, również tryb wieczorny i zaoczny.

Jakie przedmioty w szkole dla technika weterynarii?

Wśród przedmiotów, których uczą się studenci na kierunku technik weterynaryjny można wymienić:

 • anatomię
 • fizjologię
 • choroby zwierząt
 • pierwsza pomoc
 • zabiegi weterynaryjne
 • usługi weterynaryjne
 • chów, hodowla, rozród i inseminacja
 • diagnostyka laboratoryjna
 • analityka weterynaryjna
 • higiena zwierząt rzeźnych i mięsa
 • ocena produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego
 • administracja weterynaryjna
 • podstawy zarządzania i działalność gospodarcza w weterynarii
 • często język obcy

Czym zajmuje się technik weterynarii w pracy?

Do głównych obowiązków i czynności zawodowych technika weterynaryjnego należy:

 • pobieranie próbek do badań laboratoryjnych (krew, mocz, kał, zeskrobiny)
 • udzielanie pomocy w przypadku, gdy zwierzę jest zranione, ma złamaną kończynę, gdy ma problemy trawienne lub się zadławi
 • udzielanie pierwszej pomocy
 • wykonywanie badań laboratoryjnych niezbędnych przy udzielaniu pierwszej pomocy
 • dawkowanie lekarstw przepisanych przez lekarza weterynarza
 • asysta i pomoc przy porodach zwierząt
 • przeprowadzanie szczepienia okresowych i odrobaczanie zwierząt
 • pomoc przy zabiegach chirurgicznych i operacjach zwierząt
 • pielęgnacja zwierząt po zabiegach chirurgicznych
 • opieka nad zwierzętami leczonymi w warunkach laboratoryjnych i szpitalnych
 • przeprowadzanie czynności w zakresie fizjoterapii
 • czynności higieniczne i sanitarne
 • ocena stanu sanitarnego i higienicznego zwierząt
 • określanie zagrożenia ze strony zwierząt chorych
 • asysta w czynnościach związanych z sekcją zwłok zwierząt
 • zajmowanie się badaniem zwierząt przed ubojem
 • badania diagnostyczne mięsa zwierząt po uboju
 • nadzór nad transportem, składowaniem, produkcją i obrotem artykułów spożywczych pochodzących od zwierząt
 • asysta przy zabiegach unasieniania zwierząt
 • dezynfekcja i odkażanie przyrządów chirurgicznych
 • prowadzenie dokumentacji związanej z nadzorem weterynaryjnym

Jakich czynności nie może wykonywać technik weterynaryjny?

W odróżnieniu od lekarza weterynarii, technik nie może samodzielnie przeprowadzać zabiegów chirurgicznych, sekcji zwłok i przepisywać recept.

Gdzie może pracować technik weterynaryjny po ukończeniu szkoły?

Technik weterynarii znajdzie zatrudnienie w:

 • prywatnych klinikach weterynaryjnych
 • ogrodzie zoologicznym
 • hodowli zwierząt
 • oddziałach Inspekcji Weterynaryjnej
 • szpitalach dla zwierząt
 • schroniskach dla zwierząt
 • ubojniach
 • zakładach produkujących produkty lecznicze dla weterynarii

Ile zarabia technik weterynaryjny?

Z uwagi na brak wykształcenia wyższego, technik weterynarii zarabia mniej niż lekarz weterynarii. Zarobki kształtują się różnie w zależności od miasta i Lecznicy, można mówić o przedziałach zarobków od 2200 zł do 3100 brutto miesięcznie.

—————
Redakcja

Nasi klienci