Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych z weterynarią

Przechodząc do witryny www.weterynarianews.pl zaznaczając – Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam,że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Jak zostać lekarzem weterynarii?

Jeśli kochasz zwierzęta, lubisz się nimi otaczać i chcesz im pomagać, to masz właściwe predyspozycje, by myśleć o studiach weterynaryjnych. Czego musisz się jeszcze dowiedzieć, by złożyć papiery na odpowiednią uczelnię? Czy wiesz już jaką chcesz wybrać specjalizację weterynaryjną? Pomożemy Ci w dokonaniu wyboru. Zapraszamy do lektury.

Co jest potrzebne, by myśleć o zawodzie lekarza weterynarii?

Zdjęcie ilustracyjne / Adobe Stock /

Lekarz weterynarii.

Jak to pięknie brzmi! Widzisz się już oczyma wyobraźni, gdy ubrany w biały fartuch niesiesz pomoc czworonożnym przyjaciołom. Zanim jednak przywdziejesz kitel i weźmiesz do ręki stetoskop, masz przed sobą długą i trudną drogę do przebycia.

Gwarantujemy jednak, że warto podjąć wysiłek, by spełnić marzenia z dzieciństwa.

Od czego zacząć?

 • Predyspozycje osobiste – to bardzo ważna kwestia, od której tak naprawdę zaczyna się trudna, lecz piękna droga do dyplomu lekarza weterynarii. Kandydat na weterynarza musi mieć serce dla zwierząt. Powinien odznaczać się troską i empatią, lecz jednocześnie, co jest szczególnie charakterystyczne dla zawodów medycznych, powinien jednocześnie wykazywać się brakiem czułostkowości, która może stać na przeszkodzie w podejmowaniu szybkich i bolesnych decyzji. Lekarz powinien umieć myśleć jasno i przenikliwie w trudnych warunkach, powinien być cierpliwy, pracowity i zdyscyplinowany. Umiejętność analitycznego myślenia, wyciągania wniosków i precyzyjnego zbierania wywiadu są kluczowe dla zawodu weterynarza. Wszak jego pacjenci wiele sami nie powiedzą co im dolega…
 • Etyka – osoba starająca się o dyplom lekarza weterynarii powinna odznaczać się wysoką kulturą etyczną, mieć nieposzlakowaną opinię, być niekarana, posiadać pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych oraz cieszyć się zdrowiem pozwalającym na pracę ze zwierzętami. Nie należy bowiem zapomnieć, że często są to zwierzęta bardzo dużych rozmiarów lub o agresywnym usposobieniu.
 • Matura – decyzję o wyborze drogi zawodowej w przypadku lekarza weterynarii należy podjąć stosunkowo wcześnie, gdyż w liceum. Warunkiem przyjęcia na studia weterynaryjne jest pozytywnie zdana matura z biologii i chemii.
 • Studia – edukacja na studiach weterynaryjnych trwa 5, 5 roku (11 semestrów) i należy do jednych z najbardziej wymagających, zaraz po medycynie. Studia weterynaryjne można odbyć w trybie dziennym, wieczorowym lub zaocznym. W większości dużych miast w Polsce znajdują się uczelnie wyższe oferujące naukę na wydziale weterynaryjnym.

Wykaz polskich uczelni wyższych oferujących kierunki weterynaryjne:

 1. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 2. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 3. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 4. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 5. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 6. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 7. Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Jakie są specjalizacje weterynaryjne?

Studenci uczelni weterynaryjnych mogą wybierać spośród 17 specjalizacji.

 • Choroby przeżuwaczy
 • Choroby koni
 • Choroby trzody chlewnej
 • Choroby psów i kotów
 • Choroby drobiu oraz ptaków ozdobnych
 • Choroby zwierząt futerkowych
 • Użytkowanie i patologia zwierząt laboratoryjnych
 • Choroby ryb
 • Choroby owadów użytkowych
 • Choroby zwierząt nieudomowionych
 • Rozród zwierząt
 • Chirurgia weterynaryjna
 • Radiologia weterynaryjna
 • Prewencja weterynaryjna i higiena pasz
 • Higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego
 • Weterynaryjna diagnostyka laboratoryjna
 • Epizootiologia i administracja weterynaryjna

 

Jaką pracę może wykonywać lekarz weterynarz?

Lekarz weterynarii może szukać zatrudnienia zarówno w sektorze prywatnym, jak i państwowym. Weterynarze mogą pełnić czynności w lokalnych inspektoratach weterynarii, w stacjach SANEPID, hodowlach, fermach, stacjach inseminacji i rozrodu, stadninach, klubach jeździeckich, prywatnych klinikach weterynaryjnych w miastach i na wsi. Poza tym lekarz weterynarii znajdzie zatrudnienie w ubojniach, rzeźniach, przy transporcie zwierząt rzeźnych oraz przy kontroli mięsa. Czasami lekarz po weterynarii kieruje się w stronę biznesu i decyduje się na współpracę z producentami pasz, karm czy lekarstw dla zwierząt.

 

—————
Redakcja

Nasi klienci