Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych z weterynarią

Przechodząc do witryny www.weterynarianews.pl zaznaczając – Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam,że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Kluczowa rola dostaw gazu dla branży weterynaryjnej

Branża weterynaryjna apeluje do ministerstwa Klimatu i Środowiska o włączenie firm produkujących i dostarczających leki przeznaczone dla zwierząt, na listę podmiotów świadczących „podstawowe usługi społeczne”. Zapis taki spowoduje zabezpieczenie dostaw gazu do tej gałęzi przemysłu, chroniąc konsumentów, przed przerwaniem łańcucha produkcji żywności na rynkach całej Unii Europejskiej. Kwestia zabezpieczenia dostaw gazu w UE, dla poszczególnych branż, była dyskutowana 26 lipca przez ministrów właściwych ds. energetyki ze wszystkich krajów członkowskich.

Z podobnym apelem do rządów krajów członkowskich zwrócili się przedstawiciele europejskiej organizacji AnimalhealthEurope, zrzeszającej reprezentantów branży producentów i importerów leków weterynaryjnych. W Polsce adresatem pisma skierowanego przez POLPROWET – Polskie Stowarzyszenie Producentów i Importerów Leków Weterynaryjnych, jest Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa.

Rola leków weterynaryjnych jest kluczowa w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego oraz zdrowia ludzi. Branża farmacji weterynaryjnej i zdrowia zwierząt dostarcza lekarzom weterynarii, hodowcom zwierząt gospodarskich, a także innym właścicielom zwierząt leki, które są potrzebne, zwłaszcza w czasach kryzysu. Gaz naturalny stanowi natomiast, jeden ze składników wykorzystywany przy produkcji leków, dlatego tak istotne jest zapewnienie jego dostaw do przemysłu.

– W pełni doceniamy przyjęcie nadzwyczajnych sankcji przez Unię Europejską oraz Polskę i kraje członkowskie, aby próbować powstrzymać rosyjską agresję na Ukrainę i rozumiemy, że mogą one mieć konsekwencje także w zakresie dostaw energii. Jesteśmy jednak bardzo zaniepokojeni, scenariuszem, w którym wszelkie niedobory gazu będą miały głęboki wpływ na produkcję leków weterynaryjnych, a tym samym negatywnie wpłyną bezpieczeństwo żywnościowe i zdrowotne mieszkańców Polski. Ograniczenie produkcji i dystrybucji leków zmniejszy możliwość ochrony przed chorobami, które są wspólne dla zwierząt i ludzi. Dla nas naturalny gaz ma nie tylko znaczenie jako źródło energii, ale stanowi także kluczowy surowiec niezbędny do syntezy chemicznej szeregu podstawowych leków weterynaryjnych – podkreśla Radosław Knap, sekretarz generalny POLPROWET.

Zapewnienie rozwiązań prawnych, które pozwolą podmiotom świadczącym usługi w obrębie branży weterynaryjnej i zdrowia zwierząt oraz uznanie ich za „podstawowe usługi społeczne” pozwoli zachować ciągłość produkcji leków. Jak wyjaśnia Radosław Knap z POLPROWET: – Ważne jest także uwzględnienie, w najszerszym możliwym zakresie, dostawców i dystrybutorów leków weterynaryjnych jako „odbiorców chronionych” w krajowych działaniach zapobiegawczych i planach na wypadek sytuacji nadzwyczajnej, wydanych zgodnie z rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa dostaw gazu. Działania te powinny zostać podjęte na poziomie krajowym, niezależnie od regulacji na poziomie Unii Europejskiej.

O POLPROWET

Polskie Stowarzyszenie Producentów i Importerów Leków Weterynaryjnych
POLPROWET reprezentuje 16 działających w Polsce firm sektora leków weterynaryjnych i innych produktów zdrowotnych dla zwierząt, które co dzień zapewniają leki, szczepionki i innowacyjne narzędzia do opieki nad milionami zwierząt. POLPROWET jest członkiem międzynarodowej organizacji AnimalhealthEurope.

Do wspólnych celów członków POLPROWET należy podkreślenie znaczenia zdrowych zwierząt domowych i zwierząt gospodarskich oraz zademonstrowanie społeczeństwu niezawodności i wartości proponowanych rozwiązań. Zapewniając dostępność produktów zdrowotnych dla zwierząt, możemy pomóc zoptymalizować zarządzanie zdrowiem, jednocześnie przyczyniając się do zrównoważenia produkcji żywności i utrzymania zdrowia i dobrostanu zwierząt towarzyszących, które mieszkają w naszych domach.

 

Nasi klienci