Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych z weterynarią

Przechodząc do witryny www.weterynarianews.pl zaznaczając – Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam,że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Kolejne konsorcjum ze statusem Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego

shutterstock_112438238 ikwpKonsorcjum jednostek pod nazwą „Zdrowe zwierzę – bezpieczna żywność” – wskutek odwołania – otrzymało status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego na lata 2015-2019. Łączna kwota na działalność naukową dla wyłonionego konsorcjum to około 50 mln zł.

Wyniki konkursu na Krajowe Naukowe Ośrodki Wiodące (KNOW) resort nauki ogłosił w maju 2014 roku. Wybrano wówczas cztery konsorcja. W dziedzinie nauk biologicznych wyłoniono dwie jednostki flagowe: Jagiellońskie Konsorcjum Naukowo-Biznesowe dla Badań Biomolekularnych i Komórkowych (Cell-Mol-Tech), a także Poznańskie Konsorcjum RNA. W zakresie nauk o życiu status KNOW przyznano z kolei Centrum Studiów Polarnych. W dziedzinie nauk rolniczych ośrodkiem wiodącym ogłoszono Wrocławskie Centrum Biotechnologii.

Do tego grona dołączyło teraz konsorcjum pod nazwą: „Zdrowe zwierzę – bezpieczna żywność”. W skład powołanego w 2013 roku konsorcjum wchodzą: Wydział Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (lider konsorcjum), Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.

„Konsorcjum otrzymało status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych po przeprowadzeniu procedury odwoławczej” – poinformował PAP zespół prasowy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Prof. Tomasz Motyl z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego wyjaśnia, że decyzja o odwołaniu zapadła zaraz po ogłoszeniu wyników konkursu w 2014 roku. „Uznaliśmy, że decyzja o nieprzyznaniu statusu KNOW jest dla nas niesprawiedliwa. Byliśmy wysoko ocenieni, byliśmy liderem w dziedzinie nauk weterynaryjnych. Uważaliśmy, że dotychczasowy dorobek, osiągnięcia, dotychczasowa współpraca, dają podstawę do przyznania nam statusu KNOW” – powiedział PAP przedstawiciel konsorcjum. „Informację o pozytywnej dla nas decyzji otrzymaliśmy 15 kwietnia” – dodał prof. Motyl.

Resort nauki poinformował, że minister, analizując wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, skorzystał z opinii dodatkowego eksperta, a także ponownie przeanalizował dokumentację konkursową, odnosząc się w szczególności do argumentów podniesionych we wniosku złożonym przez lidera konsorcjum. „Jest ono jedynym, które uzyskało status KNOW we wskazanym trybie” – wyjaśnił resort nauki.

W nowym KNOW opracowywane będą m.in. innowacyjne metody profilaktyki, diagnostyki, terapii chorób zakaźnych zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem chorób stanowiących zagrożenie dla zdrowia człowieka. Naukowcy będą też prowadzili badania epidemiologiczne zwierząt gospodarskich jako źródeł patogenów groźnych dla człowieka i zwierząt. Jednym z zadań konsorcjum będzie też badanie pozostałości chemicznych, w tym leków weterynaryjnych w żywności pochodzenia zwierzęcego, paszach i środowisku. „Bardzo ważnym działaniem będzie też Zintegrowana Szkoła Doktorancka. We wszystkich ośrodkach konsorcjum będziemy kształcili doktorantów, ze środków KNOW finansując m.in. stypendia i staże krajowe i zagraniczne” – powiedział PAP prof. Motyl.

Status KNOW przyznawany jest flagowym jednostkom polskiej nauki na okres pięciu lat. W tym czasie jednostki te otrzymują dodatkowe finansowanie na m.in. wzmocnienie potencjału naukowego i badawczego, rozwój kadry naukowej, kreowanie atrakcyjnych warunków pracy badawczej, zatrudnienie w Polsce zagranicznych uczonych, a także na specjalne stypendia naukowe dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich oraz wybitnych studentów.

O status KNOW mogą walczyć jednostki, które prowadzą badania naukowe na najwyższym poziomie, posiadają uprawnienia do nadawania stopni naukowych, prowadzą studia doktoranckie powiązane z prowadzonymi badaniami naukowymi i zapewniają wysoką jakość kształcenia.

Przyznawanie statusu KNOW najlepszym ośrodkom naukowym jest jednym z elementów reformy szkolnictwa wyższego z 2011 roku. Pierwszą edycję konkursu rozstrzygnięto w lipcu 2012 r. Wyłoniono wtedy trzy Krajowe Naukowe Ośrodki Wiodące specjalizujące się w dziedzinie nauk ścisłych i trzy w zakresie szeroko pojętych nauk medycznych.

naukawpolsce.pap.pl

fot. Fotolia

Nasi klienci