Konkurs PSLWMZ

pslwmz logoPolskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt ogłosiło konkurs dla lekarzy weterynarii na najlepszy artykuł dotyczący medycyny małych zwierząt. W konkursie brać mogą udział m.in. prace opublikowane na łamach czasopisma „Weterynaria”.

Konkurs dotyczy artykułów opublikowanych między 1 września 2015 a 30 lipca 2016 roku. Tematyka prac powinna odnosić się do szeroko pojętej medycyny weterynaryjnej małych zwierząt. Organizatorzy kładą szczególny nacisk na nowe techniki diagnostyczne, ciekawe, rzadkie przypadki kliniczne i nowoczesne metody terapeutyczne. Prace powinny zawierać nowatorskie aspekty praktyczne.

Prace będą oceniane według wartości merytorycznej oraz ujęcia i prezentacji tematu. Nagrodą główną jest 2000 zł. Artykuł na konkurs należy przesłać elektronicznie e-mailem do Organizatora na adres: sekretariat@pslwmz.pl do dnia 31 sierpnia 2016 roku. Do artykułu należy załączyć skan wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej. Kartę zgłoszeniową można również przesłać pocztą na adres organizatora: PSLWMZ, ul. Głęboka 30, 20-612 Lublin

Regulamin konkursu:

KONKURS DLA LEKARZY WETERYNARII NA NAJLEPSZY ARTYKUŁ DOTYCZĄCY MEDYCYNY MAŁYCH ZWIERZĄT Konkurs PSLWMZ

Źródło:

PSLWMZ

Nasi klienci