Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych z weterynarią

Przechodząc do witryny www.weterynarianews.pl zaznaczając – Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam,że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

KONKURS #weterynarianews

 1. Organizatorem Konkursu jest New Energy Systems Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach, przy ul. Kościuszki 7/7, (kod: 40-049), identyfikującą się numerem REGON: 243153669 oraz numerem NIP: 6272735440 (dalej „Organizator”), wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000461947.
 2. Sponsorami Konkursu i fundatorami nagród jest Wydawnictwo Galaktyka Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Żeligowskiego 35/37 (kod: 90-644), identyfikująca się numerem REGON 470652550 oraz numerem NIP 726-000-43-75, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieście, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Pomorska 37 Łódź pod numerem KRS 0000126597.
 3. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem („Regulamin”).
 4. Konkurs trwa od 27 października 2017 roku do 19 listopada 2017 roku do godziny 10:00 czasu polskiego.
 5. Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich, mieszkających w Polsce. Warunkiem zakwalifikowania pracy do Konkursu jest posiadanie wszelkich praw autorskich do niej.
 6. Warunki i przebieg konkursu:
  1. Konkurs odbywa się na portalu społecznościowym Instagram.
  2. Do wygrania są książki Wydawnictwa Galaktyka Sp.zo.o.
  3. Uczestnik musi zostać followerem profilu @weterynaria (tzn. mieć lub założyć konto na portalu społecznościowym instagram.com, wyszukać profil weterynaria pod linkiem http://instagram.com/weterynaria i kliknąć „obserwuj”),
  4. Uczestnik powinien do 13 listopada wykonać zdjęcie, a następnie oznaczyć je hashtagiem #weterynarianews i powiadomić redakcję wpisując przy nim znacznik @weterynaria.
  5. Redakcja portalu www.weterynarianews.pl wraz z dniem 13 listopada będzie repostować z profili uczestników zdjęcia po czym rozpocznie się głosowanie trwające do 19 listopada do godziny 10:00.
  6. Zdjęcia powinny nawiązywać do hastagu #weterynarianews. Oczekujemy kreatywności i niesztampowego podejścia do tematu. Poza tym Organizator nie stawia żadnych innych wymogów tematycznych.
  7. Konkurs wygrywa zdjęcie z największą ilością polubień (serduszek).
 7. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją warunków Regulaminu.
 8. Nagrodami w konkursie są:
  1. „Atlas anatomii radiograficznej kota”Helmut Waibl, Elisabeth Mayrhofer, Ulrike Matis, Leo Brunnberg, Roberto Kostlin,
  2. „Terapia multimodalna choroby zwyrodnieniowej stawów u psów” Steven M. Fox,
  3. „Fizjoterapia i masaż psów” Julia Robertson, Andrew Mead,
 9. Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać wymiany wygranej nagrody na inną nagrodę.
 10. Redakcja rozdysponuje nagrody następująco (kolejność wg malejącej liczby polubień):
  1. I miejsce – „Atlas anatomii radiograficznej kota”Helmut Waibl, Elisabeth Mayrhofer, Ulrike Matis, Leo Brunnberg, Roberto Kostlin,
  2. II miejsce – „Terapia multimodalna choroby zwyrodnieniowej stawów u psów” Steven M. Fox,
  3. III miejsce – „Fizjoterapia i masaż psów” Julia Robertson, Andrew Mead,
 11. Rozstrzygnięcie konkursu i oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi 20 listopada 2017 roku.
 12. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej poprzez Instagram.
 13. Lista laureatów zostanie ogłoszona na profilach Facebook i Instagram.
 14. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za błędne lub niekompletne dane kontaktowe podane Organizatorowi lub zmianę tych danych przez Uczestnika w sposób uniemożliwiający wydanie mu nagrody. Zwrot przesyłki właściwie zaadresowanej (wedle podanych przez Uczestnika danych) skutkuje przepadkiem Nagrody, która przechodzi do dyspozycji Organizatora.
 15. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny. Organizator oświadcza, iż dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora, jako administratora danych osobowych, w związku z realizacją Konkursu, będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu (w szczególności wyłaniania zwycięzców oraz przyznawania i wysyłania nagród), zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. NR. 101, poz. 926. z późn. zm.).
 16. Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody, jednakże nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią, bądź żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty.
 17. Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.).
 18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 19. Informacja o zmianach zostanie opublikowana w taki sposób, w jaki był ogłaszany Regulamin.
 20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wpisanie przez uczestników Konkursu nieprawidłowych danych.
 21. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmowy przyznania uczestnikowi nagrody w przypadku, gdy uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania nagrody w przypadku niespełnienia postanowień Regulaminu, a także w przypadku powzięcia przez Organizatora informacji o działaniach uczestnika sprzecznych z postanowieniami Regulaminu.
 22. Organizator zastrzega sobie prawo do nagłego odwołania/zamknięcia Konkursu.
 23. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani bezpośrednio związany z serwisami społecznościowymi Facebook lub Instagram ani jego właścicielami czy administratorami. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właścicieli czy administratorów serwisów społecznościowych Facebook lub Instagram. Uczestnik zwalnia Facebook oraz Instagram z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione w związku z Konkursem.
 24. Poprzez wysłanie fotografii na Konkurs Uczestnik nieodpłatnie przenosi na organizatorów prawo do umieszczenia swoich fotografii w materiałach i fotografiach związanych z konkursem #weterynarianews portalu www.weterynarianews.pl

Nasi klienci