Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych z weterynarią

Przechodząc do witryny www.weterynarianews.pl zaznaczając – Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam,że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Ile kosztuje godzina pracy lekarza weterynarii?

Fotolia_42955113_Subscription_Monthly_XLNa to pytanie postanowiła odpowiedzieć Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna. Prezes KILW zlecił ekonomistom z SGH opracowanie analizy pod tytułem „Wycena kosztu godziny pracy lekarza weterynarii w Polsce wykonującego czynności lekarsko-weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt”. Dokument dostępny jest na stronie Krajowej Izby.

„Przedstawione opracowanie – czytamy w komunikacie Prezesa – pozwoli lekarzom weterynarii na rzetelne wycenienie swych usług, a tym samym powinno zapobiegać stosowaniu niezgodnych z prawem polskim cen dumpingowych”. Opracowanie – podkreśla lek. wet. Jacek Łukaszewicz – „nie uwzględnia kosztów zużytych leków i materiałów”.

Koszt godziny pracy lekarza weterynarii w Polsce wykonującego czynności lekarsko-weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt wyniósł w powyższym opracowaniu 150,90 zł. Dla potrzeb jego ustalenia zastosowano średnią ważoną ustaloną na podstawie rzeczywistych danych o strukturze zarejestrowanych zakładów. Dane empiryczne otrzymano od Okręgowych Izb Lekarsko-Weterynaryjnych.

KILW, JA

Fot. Fotolia

Nasi klienci