Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych z weterynarią

Przechodząc do witryny www.weterynarianews.pl zaznaczając – Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam,że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Mikołajkowy konkurs-regulamin

 • Organizatorem Konkursu jest ARISON Arkadiusz Pilarski, ul. Karliczka 39 / 6 40-489 Katowice NIP 954 113 17 64 (dalej „Organizator”).
 • Sponsorami Konkursu i fundatorami nagród jest
 •  PZWL Wydawnictwo Lekarskie Sp. z o.o., z siedzibą we Warszawie, przy ul. Gottlieba Daimlera 2 (kod: 02-460 ), identyfikująca się numerem REGON: 140718275 oraz numerem NIP 5213408319, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta Warszawa, pod numerem: KRS 0000265613.
 • Wydawnictwo Galaktyka Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Żeligowskiego 35/37 (kod: 90-644), identyfikująca się numerem REGON 470652550 oraz numerem NIP 726-000-43-75, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieście, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Pomorska 37 Łódź pod numerem KRS 0000126597.
 • Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem („Regulamin”).
 • Konkurs trwa od 4 grudnia 2018 roku od godziny 08:00 do 7 grudnia 2018 roku do godziny 24:00 czasu polskiego.
 • Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich, mieszkających w Polsce. Warunkiem zakwalifikowania pracy do Konkursu jest posiadanie wszelkich praw autorskich do niej.
 • Warunki i przebieg konkursu:
  • Konkurs odbywa się na portalach społecznościowych Facebook oraz Instagram na oficjalnych Profilach:  Weterynaria pod adresem url: https://www.facebook.com/weterynarianews/  oraz https://www.instagram.com/weterynarianews/?hl=pl
  • Do wygrania jest książka:
   -na Instagramie-„Techniki pracy w lecznicy małych zwierząt”Anja Damm i Dirk Zinsen PZWL Wydawnictwo Lekarskie Sp. z o.o.
  • -na Facebooku ,,Księga zdrowia psa i kota”Gary Richter Wydawnictwo Galaktyka Sp. z o.o.
  • Uczestnik musi zostać followerem profilu Weterynaria  (tzn. mieć lub założyć konto na portalu społecznościowym Facebook.com lub Instagram wyszukać jednego z profili pod linkami: https://www.facebook.com/weterynarianews/ lub https://web.facebook.com/CierpieniaMlodegoWerterynarza/ i kliknąć „lubię to”),
  • Uczestnik powinien do końca dnia tj. 4-7 grudnia:
  • na Facebooku – wykonać zdjęcie z akcentem świątecznym: lecznicy, pracowników, uczelni, zwierzaków itp. Zdjęcia należy umieszczać pod postami informującym o konkursie lub
  • na Instagramie – napisać w komentarzu informującym o konkursie dlaczego to właśnie do niego ma trafić nagroda oraz oznaczyć dwie inne osoby, którym spodoba się zabawa
  • Redakcja portalu www.weterynarianews.pl z dniem 8 grudnia wybierze najciekawsze zdjęcie, a następnie ogłosi zwycięzców o godzinie 10:00.
  • Zdjęcia zostaną wykorzystane również w serwisie społecznościowym Facebook oraz Instagram
  • Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją i zgodą na następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu (zgodnie z Ustawą RODO).”
  • Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że:
   a) akceptuje warunki Regulaminu Konkursu;
   b) wyraża zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska, a także pseudonimu używanego na Facebooku przy ogłaszaniu wyników Konkursu, jako Laureata Konkursu.
 • Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać wymiany wygranej nagrody na inną nagrodę.
 • Rozstrzygnięcie konkursu i oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi 8 grudnia 2019 roku na profilach Weterynaria-Facebook i Instagram
 • Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej poprzez Facebook i Instagram
 • Uczestnik ponosi odpowiedzialność za błędne lub niekompletne dane kontaktowe podane Organizatorowi lub zmianę tych danych przez Uczestnika w sposób uniemożliwiający wydanie mu nagrody. Zwrot przesyłki niewłaściwie zaadresowanej (wedle podanych przez Uczestnika danych) skutkuje przepadnięciem Nagrody, która przechodzi do dyspozycji Organizatora.
 • Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody, jednakże nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią, bądź żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty.
 • Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.).
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 • Informacja o zmianach zostanie opublikowana w taki sposób, w jaki był ogłaszany Regulamin.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wpisanie przez uczestników Konkursu nieprawidłowych danych.
 • Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmowy przyznania uczestnikowi nagrody w przypadku, gdy uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania nagrody w przypadku niespełnienia postanowień Regulaminu, a także w przypadku powzięcia przez Organizatora informacji o działaniach uczestnika sprzecznych z postanowieniami Regulaminu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do nagłego odwołania/zamknięcia Konkursu.
 • Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani bezpośrednio związany z serwisami społecznościowymi Facebook ani jego właścicielami czy administratorami. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właścicieli czy administratorów serwisów społecznościowych Facebook. Uczestnik zwalnia Facebook z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione w związku z Konkursem.
 • Poprzez wysłanie fotografii na Konkurs Uczestnik nieodpłatnie przenosi na organizatorów prawo do umieszczenia swoich fotografii w materiałach i fotografiach związanych z konkursem w serwisie Instagram https://www.instagram.com/weterynaria/?hl=pl 

Nasi klienci