Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych z weterynarią

Przechodząc do witryny www.weterynarianews.pl zaznaczając – Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam,że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt otwarte

23 stycznia 2015 r. odbyło się uroczyste oddanie do użytkowania Innowacyjnego Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przy ul. Głębokiej 30. To ważna inwestycja dla Uniwersytetu oraz Wydziału Medycyny Weterynaryjnej jako kluczowego w Polsce Wschodniej ośrodka badawczo-rozwojowego dla potrzeb gospodarki w swoim zakresie. 

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Wiceminister Marceli Niezgoda (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju), europoseł Krzysztof Hetman, Wicewojewoda Lubelski Marian Starownik, prezes firmy Condite Wiesław Mielcarz, Kanclerz (do 31.12.2014 r.) dr inż. Henryk Bichta, Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej prof. Stanisław Winiarczyk oraz J.M. Rektor prof. dr hab. Marian Wesołowski.

Nowoczesny budynek, zwany również Kliniką Dużych i Małych Zwierząt, będzie siedzibą czterech katedr Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, zajmujących się chorobami zakaźnymi i wewnętrznymi zwierząt oraz ich chirurgią i rozrodem. Składa się z dwóch budynków, w których znalazły się m.in. bloki operacyjne, sale zabiegowe, laboratoria oraz pracownie dydaktyczne. Łączna kubatura to blisko 53,5 tys. m³, w tym powierzchnia użytkowa to ponad 10,5 tys. m², zaś powierzchnia zabudowy to ponad 3,5 tys. m³. Zastosowane rozwiązania architektoniczne, jak i zakupiony sprzęt sprawiają, że są to jedne z najnowocześniejszych klinik weterynaryjnych nie tylko w Polsce, ale i w Europie.

Fot. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Wartość całkowita tego projektu wynosi: 76 mln zł, z czego 30% pochłonęły wydatki na wyposażenie naukowe. Dofinansowanie z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej to 68,4 mln zł. Pozostała kwota jest wkładem własnym uczelni.

Nowo wybudowane Centrum będzie miało szeroką ofertę badawczą dla przedsiębiorstw działających w różnych dziedzinach gospodarki. W dużej mierze będą to badania przemysłowe lub przedkonkurencyjne na potrzeby określonych grup przedsiębiorstw (np. branży farmaceutycznej lub przetwórstwa rolno-spożywczego), które dzięki temu będą mogły wypracować bądź wdrożyć rozwiązania innowacyjne na skalę kraju.

Oferta badawcza będzie m.in. obejmowała:

• wykonywanie badań przedklinicznych nowych produktów leczniczych dla medycyny ludzkiej (wymaga to tworzenia modeli zwierzęcych chorób, na których jest możliwe testowanie nowych produktów leczniczych),
• wykonywanie badań nad bezpieczeństwem i skutecznością kliniczną produktów leczniczych weterynaryjnych na docelowych gatunkach zwierząt i konkretnych przypadkach chorobowych w module klinicznym,
• usługi immunizacyjne,
• zaplecze badawcze do wykonania eksperymentów i zabiegów operacyjnych na zwierzętach,
• wykonywanie badań nad farmakokinetyką, farmakodynamiką czy metabolizmem różnych substancji,
• wykonywanie badań nad żywieniem zwierząt niestandardowymi dietami,
• specjalistyczne obserwacje,
• usługi banku genetycznego posiadanych materiałów szczepów małych gryzoni do zakładania nowych hodowli oraz grupy zwierząt eksperymentalnych według wieku, wagi, płci i faz cyklu.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Nasi klienci