Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych z weterynarią

Przechodząc do witryny www.weterynarianews.pl zaznaczając – Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam,że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Pierwszy w historii raport płacowy branży farmacji weterynaryjnej w Polsce

Eksperci z zakresu analizy danych dotyczących wynagrodzeń z WTW Work & Rewards w partnerstwie ze stowarzyszeniem POLPROWET organizacją branżową, reprezentującą producentów i importerów leków weterynaryjnych przeprowadzili pierwszy w historii raport płacowy z sektorowa Animal Health w Polsce.

Badanie objęło próbę składającą się z 10 czołowych firm działających w branży, a analizie poddano wynagrodzenia 1686 pracowników. Rynkowe wyceny uzyskało 21 rodzin stanowisk na różnych poziomach zaszeregowania, co pozwoliło na dokładne zrozumienie struktury płacowej w sektorze przedsiębiorstw zajmujących się produkcją i importem produktów leczniczych dla zwierząt.

Równość płci to temat, który w ostatnim czasie dominuje dyskusje w wielu sektorach. Oprócz standardowych analiz wynagrodzeń, w raporcie zbadano także poziom luki płacowej pomiędzy kobietami a mężczyznami. Raport ujawnia, że kobiety zdecydowanie dominują w funkcjach wsparcia i na niższych poziomach zaszeregowania gdzie stanowią imponujące 62% wszystkich pracowników w badanym sektorze. Takie proporcje nasilają zjawisko luki płacowej, której nieskorygowana wartość wyniosła ponad 18%. Natomiast po uwzględnieniu specyfiki stanowiska i kategorii pracowników, skorygowana luka płacowa wyniosła wśród przebadanych firm wyniosła ok 4,98%. Jest to wynik, który harmonijnie wpisuje się w ramy nowej dyrektywy UE dotyczącej równości wynagrodzeń.

Badanie wskazuje także różnice pomiędzy wynagrodzeniami w farmacji zwierzęcej a farmacją ludzką. Wynagrodzenia zasadnicze w Polsce w sektorze Animal Health są średnio o 9% wyższe niż w branży ogólnej w kraju, jednak przeciętnie o 20% niższe w porównaniu z płacami w sektorze Pharmaceutical & Health Sciences. Na ten wynik może wpływać wiele czynników, w tym choćby wielkość badanej próby, ale też znacząco, bo ponad 40-krotnie większa wielkość obrotów w segmencie zdrowia i leków dla ludzi.

Radosław Knap, sekretarz generalny POLPROWET, podkreślił znaczenie raportu: – Jestem niezwykle zadowolony z tego, że po raz pierwszy mamy dostęp do rzetelnych danych na temat tego jak wyglądają płace w branży firm sektora leków weterynaryjnych i produktów zdrowotnych dla zwierząt. Raport nie tylko rzuca światło na strukturę wynagrodzeń, ale także podkreśla nasze zaangażowanie w promowanie równości płci i przejrzystości płacowej. Liczę, iż za przykładem 10 firm, także kolejne będą zainteresowane udziałem w następnych edycjach badania, co umożliwi im dostęp do pełnych raportów pomocnych w pozyskaniu i utrzymaniu najlepszych prawników.

Z kolei przedstawiciel firmy badawczej WTW Rewards Data Intelligence Paweł Rębacz wyraził satysfakcję z przeprowadzonego badania: „Praca nad tym projektem była wyjątkowo satysfakcjonująca. To pierwszy krok do głębszego zrozumienia specyfiki branży weterynaryjnej w Polsce pod względem struktury panujących w niej wynagrodzeń. Oczekujemy, że pozyskane dane, będą punktem odniesienia dla przyszłych badań i strategii płacowych firm.

Szczegółowe dane zostały zaprezentowane podczas spotkania członków stowarzyszenia Polprowet. Każda firma biorąca udział w badaniu otrzymała także indywidualny raport pokazujący to jak jej płace kształtują się na tle rynku.

Nasi klienci