Regulamin 2. Konkursu książkowego czasopisma „Weterynaria”

 1. Organizatorem Konkursu jest 6 Media Wydawnictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, 66-400, ul. Podmiejska 17A (adres korespondencyjny: al. Korfantego 141 C, 40-154 Katowice).

 2. Konkurs odbędzie się w terminie określonym w ogłoszeniu na stronie czasopisma „Weterynaria” na Facebooku i na portalu weterynarianews.pl.

 3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie czasopisma „Weterynaria” w serwisie Facebook.

 4. Aby wziąć udział w konkursie, należy poprawnie wykonać zadanie określone w ogłoszeniu i przesłać odpowiedź na adres konkurs@weterynarianews.pl w terminie podanym podczas ogłoszenia konkursu. Do odpowiedzi należy dołączyć adres, numer telefonu oraz pełne imię i nazwisko.

 5. Spośród poprawnych odpowiedzi wylosowanych zostanie 3 laureatów, których lista zostanie ogłoszona na stronie czasopisma „Weterynaria” na Facebooku.

 6. Laureaci zostaną powiadomieni o zwycięstwie przed publicznym ogłoszeniem listy zwycięzców.

 7. Nagrodami w konkursie są 3 egzemplarze „Atlasu cytologii psów i kotów” Rafała Sapierzyńskiego, ufundowane przez Wydawnictwo Galaktyka.

 8. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 9. Administratorem danych osobowych podanych w zgłoszeniu jest Organizator. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach uczestnictwa i wydania nagród oraz przesyłania informacji o nowych promocjach organizowanych przez Organizatora (programy promocyjne).

 10. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie, opracowywanie. Przetwarzane będą dane osobowe obejmujące imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail.

 11. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich modyfikacji. W tym celu osoba zainteresowana winna zwrócić się na piśmie do Organizatora Konkursów pod adresem 6 Media Wydawnictwo Sp. z o.o., al. Korfantego 141 C, 40-154 Katowice, z dopiskiem na kopercie „2. Konkurs książkowy „Weterynarii””. Odpowiedź zostanie przesłana w ciągu 30 dni od daty otrzymania pisma.

 12. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania oraz do jego przerwania w dowolnym momencie bez podania przyczyny.

 13. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie www.weterynarianews.pl.

 14. Pytania proszę kierować na adres e-mail: redakcja@weterynarianews.pl.

Nasi klienci