5-DNIOWA SZKOŁA OBRAZOWANIA część I jama brzuszna, jama miednicza

  • Data szkolenia: 14-03-2018 - 18-03-2018
  • Organizator szkolenia: PerfectVet s.c.
  • Miejsce szkolenia: Lublin

PROWADZĄCY:
DR PIOTR DĘBIAK

DR ANNA ŁOJSZCZYK-SZCZEPANIAK

DR WOJCIECH KINDA

DR ANNA KOSIEC-TWORUS

Dzień 1 (środa | 14 marca)
Badanie radiologiczne jamy brzusznej, jamy miednicznej

Podstawy uzyskiwania prawidłowego obrazu radiologicznego | Wprowadzenie do interpretacji
wyników badań radiologicznych | Środki kontrastowe. Procedury stosowania kontrastu | Anatomia
radiologiczna jamy brzusznej i miednicznej | Zajęcia warsztatowe

Dzień 2 (czwartek | 15 marca)
Tomografia (CT) jamy brzusznej, jamy miednicznej

Podstawy tomografii: sprzęt, zasady wykonywania badania | Rekonstrukcji obrazu (artefakty) |
DICOM, PACS, stacje obserwacyjne i wyświetlania obrazu, pracownie komputerowe | Angiografia
CT | Badanie CT brzucha i miednicy | Zajęcia warsztatowe

Dzień 3 (piątek | 16 marca)
BADANIE USG DOPPLER

Zasady badania USG-Doppler | Anatomia naczyniowa brzucha, miednicy | Badanie dopplerowskie
tętnic i żył | Zajęcia warsztatowe | Analiza przypadków własnych

Dzień 4 i 5 (sobota, niedziela | 17-18 marca)
Badanie ultrasonograficzne jamy brzusznej i jamy miednicznej

Aparaty USG | Interpretacja obrazów ultrasonograficznych | Analiza artefaktów | Ogólne zasady
badania ultrasonograficznego jamy brzusznej | Analiza sonogramów narządów jamy brzusznej |
Najczęstsze choroby narządów jamy brzusznej i miednicznej w obrazach USG | Badania USG
i RTG | Badanie pokazowe | Zajęcia warsztatowe | Analiza przypadków własnych

Nasi klienci