Chirurgia Stomatologiczna Drobnych Ssaków

  • Data szkolenia: 16-09-2017 - 17-09-2017
  • Organizator szkolenia: Akademia Fredwet Dorota Lipińska
  • Miejsce szkolenia: Warszawa

Termin
16-17.09.2017

Prowadzący
lek. wet. Jakub Kliszcz

WYKŁADY:
– Wskazania do ekstrakcji (teoria a praktyka)
– Słów kilka na temat instrumentarium
– Zalety i wady technik wewnątrz i zewnątrzustnych.
– Najważniejsze punkty anatomii i topografii zębów w odniesieniu do struktur czaszki
– Omówienie technik operacyjnych z części praktycznej
– Powikłania i komplikacje
– Skutki odległe

WARSZTATY (ok. 5 godzin)

Króliki
-ekstrakcja siekaczy
-osteotomia żuchwy u królika przy ekstrakcji zębów P1 – M1
-rynotomia boczna i pośrodkowa u królika
-cięcie mięśnia żwacza przy ekstrakcji M2
-pulpektomia

Kawie domowe:
-ekstrakcja siekaczy
-cięcie mięśnia żwacza przy ekstrakcji P1 szczęk oraz M2 i M3 żuchwy
-enukleacja przy ekstrakcji zębów M2 i M3 szczęki
-apicektomia

WYMAGANIA, ZALECENIA, SUGESTIE…

Zalecamy, aby uczestnicy szkolenia posiadali wiedzę na temat anatomicznych struktur czaszki, przebiegu nerwów i naczyń oraz przyczepów mięśni, a także mieli doświadczenie w diagnostyce choroby stomatologicznej u królików i kawii. Wiedza w tym zakresie nie będzie tematem szkolenia, a będzie kluczowa do prawidłowego przeprowadzenia zabiegów.

Koszt
1900 zł – opłata obniżona, tylko dla wpłat zrealizowanych do dnia 03.08.2017
2200 zł – opłata regularna zrealizowana nie później niż do dnia 17.08.2017

W cenę wliczone są materiały szkoleniowe, poczęstunek podczas przerw kawowych, lunch, uczestnictwo w całym szkoleniu (części wykładowej oraz warsztatach).

600 zł – opcja obejmująca jedynie uczestnictwo w części wykładowej, z wyłączeniem warsztatów
(w cenie materiały szkoleniowe, poczęstunek podczas przerw kawowych oraz lunch)

Więcej informacji na: http://www.wet-akademia.pl

Nasi klienci