„Echokardiografia psów zaawansowana” pod kierownictwem naukowym dr hab. n. wet. Magdaleny Garncarz

  • Data szkolenia: 02-10-2021 - 03-10-2021
  • Organizator szkolenia: MasterVet
  • Miejsce szkolenia: Poznań

Szkolenie skierowane jest do:

Wszystkich lekarzy weterynarii zainteresowanych kontynuacją, doskonaleniem oraz poszerzaniem wiedzy i umiejętności z zakresu zaawansowanych badań echokardiograficznych. Szkolenie skierowane jest szczególnie dla tych z Państwa, którzy mają dobrze opanowane podstawy kardiologii. Dlatego, aby w pełni skorzystać z naszego szkolenia, wskazana jest:

  • znajomość podstawowych zasad badania echokardiograficznego (badanie dwuwymiarowe i M-mode) oraz jego interpretacja (która choroba prowadzi do jakich zmian hemodynamicznych)
  • znajomość patologii zmian w przebiegu poszczególnych jednostek chorobowych (np. endokardioza zastawki dwudzielnej; kardiomiopatia rozstrzeniowa, zwężenie aorty i zwężenia tętnicy płucnej itd.)

 

Uczestnicy szkolenia:

– lekarze weterynarii

 

Cel szkolenia:

Doskonalenie zaawansowanych technik badania echokardiograficznego – przepływy dopplerowskie. Nauka wykorzystania i posługiwania się odpowiednimi narzędziami diagnostycznymi aparatu  – diagnozowanie schorzeń przez właściwą analizę uzyskanych obrazów oraz stanu klinicznego pacjenta z doborem terapii farmakologicznej. Szkolenie to niepowtarzalna okazja, aby skorzystać z fachowej wiedzy praktycznej i bogatego doświadczenia naszych trenerów.

 

Co powinieneś wiedzieć po naszym szkoleniu:

 

Umiejętność zastosowania wszystkich technik diagnostycznych badania echokardiograficznego w prawidłowej diagnostyce pacjentów kardiologicznych (umiejętność właściwej analizy uzyskanych obrazów, diagnozowanie, plany leczenia farmakologicznego).

 

Jak wygląda nasze szkolenie:

  • grupa szkoleniowa każdego szkolenia liczy max. 12 osób
  • zajęcia teoretyczne – wykłady – cała grupa
  • zajęcia praktyczne – grupa 12-osobowa podzielona zostaje na 4 grupy 3-osobowe. Każda grupa pod okiem trenera USG wykonuje badania echokardiograficzne pacjentów; wskazane jest, aby każdy uczestnik zbadał każdego pacjenta. W przypadku pacjentów wyselekcjonowanych cała grupa na podstawie opisu pacjentów, stanu klinicznego, przeprowadza analizę uzyskanych obrazów i proponuje terapię farmakologiczną.
  • pacjenci do badań echokardiograficznych dobierani są w dwojaki sposób: losowo – zdrowi, chorzy – wybrani ze względu na rodzaj schorzenia, celem jest odzwierciedlenie codziennych warunków pracy.
  • stanowiska do badań wyposażone są w aparaty ultrasonograficzne/echokardiografy firmy Norax Medical oraz specjalne stoły ułatwiające wykonywanie badań echo.

 

Częstotliwość odbywania się:

– raz na dwa lata

 

Dokument ukończenia:

– zaświadczenie z punktami edukacyjnymi

Nasi klienci