STOMATOLOGIA PSÓW I KOTÓW warsztaty

  • Data szkolenia: 07-04-2018 - 08-04-2018
  • Organizator szkolenia: PerfectVet s.c.
  • Miejsce szkolenia: Lublin

PROWADZĄCY:
PROF. IZABELA POLKOWSKA
DR GRZEGORZ KALBARCZYK

Dzień 1 (sobota | 7 kwietnia)
Część seminaryjna
1. Podstawy anatomii i fizjologii jamy ustnej psów i kotów
2. Najczęstsze choroby zębów i jamy ustnej psów i kotów (stany zapalne, zakażenia, nowotwory)
3. Znieczulanie pacjentów do zabiegów stomatologicznych
4. Złamania żuchwy i szczęki i psów i kotów
5. Postępowanie przy złamaniach trzonu żuchwy (drutowanie międzyzębowej, stabilizacja
przy pomocy śrub i płytek, złamania żuchwy w części doogonowej)
6. Postępowanie przy załamaniach szczęki i kości przysiecznej.
Zajęcia praktyczne. Szynowanie żuchwy.

Dzień 2 (niedziela | 8 kwietnia)
Część seminaryjna
1. Diagnostyka i leczenie chorób przyzębia.
2. Podstawy regeneracji tkanek przyzębia z zastosowaniem błon dentystycznych.
3. Diagnostyka oraz techniki chirurgiczne stosowane w stomatologii weterynaryjnej do
ekstrakcji zębów jedno- oraz wielkokorzeniowych.
4. Opracowanie ubytków zębów i leczenie kanałowe
Zajęcia praktyczne – płukanie kieszonek zębowych, ekstrakcja zębów.

Nasi klienci