Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych z weterynarią

Przechodząc do witryny www.weterynarianews.pl zaznaczając – Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam,że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Warsztaty: II etap endoskopia przewodu pokarmowego

  • Data szkolenia: 24-10-2020 - 01-01-1970
  • Organizator szkolenia: OptoVet
  • Kategorie szkolenia: Endoskopia
  • Miejsce szkolenia: Wrocław

Szkolenie z endoskopii przewodu pokarmowego 24/10/2020r.- II etap.

Warsztaty w kameralnej grupie- max. 9 osób.

Program szkolenia z endoskopii przewodu pokarmowego

I. Część wykładowa (godzina od 9:00 – do 13:30)
1. Sprzęt używany do endoskopii układu pokarmowego – endoskopy giętkie, ich budowa, rodzaje, charakterystyka – gastroskop, kolonoskop
2. Wybór sprzętu endoskopowego – nowy czy używany ?
3. Źródło światła, ssak, tor wizyjny, wideoendoskop
4. Manipulatory endoskopowe – rodzaje i zastosowanie
5. Przygotowanie pacjenta do badania endoskopowego
6. Znieczulenie pacjenta do badania endoskopowego
7. Ezofagoskopia – technika badania, ocena makroskopowa, najczęściej występujące zmiany
8. Gastroskopia – oprzyrządowanie i technika badania
9. Ocena endoskopowa żołądka – zapalenie, owrzodzenie, ciała obce
10. Technika badania jelita cienkiego
11. Specyfika badania dwunastnicy – ocena makroskopowa
12. Ocena endoskopowa dwunastnicy – zapalenie, owrzodzenie
13. Rektoskopia i kolonoskopia – przygotowanie pacjenta
14. Technika badania kolonoskopowego
15. Ocena makroskopowa poszczególnych odcinków jelita grubego
16. Zmiany chorobowe widoczne w badaniu endoskopowym jelita grubego
17. Biopsje – technika wykonania
18. Zabiegi endoskopowe w obrębie przewodu pokarmowego

II. Część praktyczna ( godzina od 14:30– do 20:00)
a. wykonywanie badania gastroskopowego na pacjentach przez prowadzącego – pobieranie materiału do badań histopatologicznych i cytologicznych
b. trening w posługiwaniu się endoskopem giętkim wykonywany przez uczestników szkolenia

 

PROWADZĄCY:
dr n. wet Piotr Skrzypczak
Absolwent Wydziału Weterynaryjnego we Wrocławiu. Od 1990 roku pracownik Katedry i Kliniki Chirurgii Weterynaryjnej macierzystej uczelni. Od 1992 roku pracownik naukowo-dydaktyczny, początkowo jako asystent, po obronie pracy doktorskiej w 1997 roku – adiunkt. W 2000 uzyskał tytuł specjalisty z zakresu chirurgii weterynaryjnej. Główny zakres zainteresowań obejmuje anestezjologię, kardiochirurgię i torakochirurgię małych zwierząt. Codziennie znieczula pacjentów na bloku operacyjnym, przeprowadza zabiegi endoskopii, jest chirurgiem praktykującym.

Nasi klienci