WARSZTATY USG warsztaty

  • Data szkolenia: 23-04-2018 - 24-04-2018
  • Organizator szkolenia: PerfectVet s.c.
  • Miejsce szkolenia: Lublin

PROWADZĄCY:
DR PIOTR DĘBIAK
DR ANNA ŁOJSZCZYK-SZCZEPANIAK

Dzień 1 (sobota | 23 czerwca)
USG
1. Wstęp do badania ultrasonograficznego.
2. Aparaty USG: zasada działania | parametry | głowice
3. Interpretacja obrazów ultrasonograficznych.
4. Analiza artefaktów i sposoby ich eliminacji.
5. Ogólne zasady badania ultrasonograficznego jamy brzusznej: wskazania i przeciwskazania
| przygotowanie i ułożenie pacjenta do badania | plan badania
6. Analiza sonogramów narządów jamy brzusznej. Badanie ultrasonograficzne wątroby,
trzustki, przewodu pokarmowego, śledziony, układu moczowo-płciowego.
7. Najczęstsze choroby narządów jamy brzusznej w obrazach USG.
8. Badanie pokazowe.
9. Warsztaty – praca z aparatem – przygotowanie do badania.

Dzień 2 (niedziela | 24 czerwca)
USG I RTG
1. Badania USG i RTG: porównanie metod | praktyczne zastosowanie | kompatybilność
i antagonizm obu metod | przykłady i przypadki
2. Zajęcia warsztatowe
3. Praca z aparatem i pacjentem
4. Samodzielne wykonywanie badań w grupach 4 osobowych pod nadzorem prowadzącego.
5. Analiza przypadków własnych.

Nasi klienci