Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych z weterynarią

Przechodząc do witryny www.weterynarianews.pl zaznaczając – Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam,że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Zaburzenia rytmu podstawowego, czyli serce na lekach — EKG stopień II – rozpoznawanie, leczenie i postępowania z arytmiami pod kierownictwem naukowy lek. wet. Aleksandry Krawczyk

  • Data szkolenia: 18-04-2021
  • Organizator szkolenia: MasterVet
  • Miejsce szkolenia: Warszawa
Szkolenie skierowane jest do:

Wszystkich lekarzy weterynarii samodzielnie wykonujących badania elektrokardiograficzne (EKG) u małych zwierząt. Potrafiących wykonać prawidłowo zapis EKG wraz z jego interpretacją, ale mogących mieć wątpliwości co do dalszego planu leczenia i postępowania w przypadku stwierdzenia arytmii oraz lekarzy zainteresowanych dalszym dokształcaniem się w tym kierunku.

Uczestnicy szkolenia:

– lekarze weterynarii

 

Cel szkolenia:

Nauka rozpoznawania, doboru leczenia i postępowania z arytmiami na podstawie zapisu badania elektrokardiograficznego (EKG). Szkolenie to niepowtarzalna okazja, aby skorzystać z fachowej wiedzy praktycznej i bogatego doświadczenia naszego trenera.

 

Co powinieneś wiedzieć po naszym szkoleniu:

Jak na podstawie zapisu badania elektrokardiograficznego (EKG) rozpoznać arytmię, jaki dobrać schemat leczenia oraz jak prowadzić dalszy monitoring. Wiedza i umiejętności zdobyte na szkoleniu będą przydatne w codziennej pracy.

 

Jak wygląda nasze szkolenie:

  • grupa szkoleniowa każdego szkolenia liczy max. 14 osób
  • zajęcia teoretyczne – wykłady – cała grupa
  • zajęcia praktyczne – część pierwsza analiza przypadków prowadzącej, druga część analiza przypadków uczestników szkolenia UWAGA – DLA CHĘTNYCH. Każdy uczestnik może przywieść ze sobą dowolną ilość przypadków opracowanych w następujący sposób:

a. rasa, wiek, płeć masa ciała

b. krótki wywiad, historia choroby, aktualne objawy, przyjmowane leki

c. dokumentacja w postaci: zapisów EKG, można dołączyć obraz RTG, USG, wyniki badań biochemicznych

d. najlepiej w postaci czytelnej i krótkiej prezentacji power point lub innej dowolnej.

 

Częstotliwość odbywania się:

– raz do roku

Dokument ukończenia:

– zaświadczenie z punktami edukacyjnymi

Prowadzący:

Lek. wet.  Aleksandra Krawczyk

 

 

Nasi klienci