Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych z weterynarią

Przechodząc do witryny www.weterynarianews.pl zaznaczając – Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam,że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

USA: mniej kotów i innych zwierząt wykorzystywanych w badaniach

shutterstock_23572798 ikwpZ roku na rok maleje liczba kotów wykorzystywanych w eksperymentach naukowych na terenie Stanów Zjednoczonych – informuje portal examiner.com, przytaczając słowa przedstawicieli National Anti-Vivisection Society (NAVS) oraz raport amerykańskiego Departamentu Rolnictwa (USDA).

W 2014 roku do badań i w celach edukacyjnych wykorzystano 21,083 koty. Oznacza to 13% spadek w porównaniu z rokiem 2013. USDA notuje także ogólny spadek liczby zwierząt laboratoryjnych, wśród których znajdują się psy, zwierzęta hodowlane, świnki morskie, chomiki, króliki i naczelne (834,453 w 2014 roku, o 6% mniej niż rok wcześniej). Jednocześnie jest grupa, obejmująca „inne gatunki” (fretki, nornice), przedstawicieli których używa się w badaniach coraz więcej.

Według raportu Departamentu 54% zwierząt laboratoryjnych poddano w 2014 roku eksperymentom, w których nie doświadczały bólu, 34% eksperymentom, w których doświadczały go, lecz podawano im środki przeciwbólowe, a 9% eksperymentom bolesnym, w których środków przeciwbólowych nie stosowano.

Przedstawiciele NAVS zauważają, że raport nie uwzględnia szczurów i myszy, a więc zwierząt wykorzystywanych najczęściej, dlatego wystąpili do Departamentu Rolnictwa z petycją o podanie dokładnych danych na ten temat. Być może pozwoli to na wyjaśnienie różnic w statystykach.

Spadek liczby zwierząt laboratoryjnych potwierdza trwający od wczesnych lat 90. trend stopniowego odchodzenia w badaniach naukowych od eksperymentów na zwierzętach.

examiner.com

Zdjęcie: Shutterstock

Nasi klienci