W OBRONIE CZASOPISM WETERYNARYJNYCH

Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej Jacek Łukaszewicz wystosował pismo do wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina w sprawie groźby likwidacji znaczącej liczby polskich czasopism weterynaryjnych lub ich całkowitej marginalizacji.

pismo MNISW

 

Źródło: https://www.vetpol.org.pl/strona-aktualnosci

 

Nasi klienci