Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych z weterynarią

Przechodząc do witryny www.weterynarianews.pl zaznaczając – Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam,że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

„Ochrona lekarza weterynarii na wypadek pomówienia na gruncie prawa karnego oraz w odniesieniu do naruszenia dóbr osobistych w ujęciu cywilnoprawnym”

  • Data webinaru: 2024-08-03 10:00:00
  • Organizator: Kancelaria Radców Prawnych Amelia Konieczna-Bagińska, Miłosz Bagiński-Żyta s.c. tel..:(+48) 660-921-045 lub (+48) 696-077-479 e-mail: sekretariat@kbz-kancelaria.pl
  • Cena webinaru: 750 zł
  • Rejestracja: Zgłoś udział

Cel szkolenia:

Szkolenie zostało stworzone z myślą o lekarzach weterynarii oraz studentach medycyny
weterynaryjnej. Zostaną omówione najważniejsze zagadnienia związane z odpowiedzialnością karną i
cywilną osób naruszających dobra osobiste lekarzy weterynarii oraz prowadzonych przez nich
zakładów leczniczych dla zwierząt. W trakcie szkolenia istnieje możliwość zadawania pytań
prowadzącym spotkanie radcom prawnym.

Plan szkolenia:

1. „Pomówienie” w ujęciu karnoprawnym:
a. definicja kodeksowa;
b. granice między „pomówieniem” a „swobodą wypowiedzi” i „dozwoloną krytyką”;
c. ściganie przestępstwa „pomówienia” (kwestia prywatnego aktu oskarżenia oraz zabezpieczenia dowodów przez Policję; przebieg postępowania; środki kompensacyjne mogące zostać orzeczone na rzecz pokrzywdzonego; podanie wyroku do publicznej wiadomości; dopuszczalność przystąpienia prokuratora jako oskarżyciela publicznego).
2. Znaczenie wyroku karnego w ewentualnym procesie cywilnym o odszkodowanie lub zadośćuczynienie z tytułu naruszenia dóbr osobistych (związanie sądu cywilnego prawomocnym wyrokiem skazującym i w tym kontekście problematyka warunkowego umorzenia postępowania karnego; kwestie dowodowe).
3. „Pomówienie” jako naruszenie dóbr osobistych – środki ochrony w ujęciu cywilnoprawnym:
a. dobra osobiste lekarza weterynarii (osoby fizycznej) i zakładu leczniczego (jednostki organizacyjnej; osoby prawnej);
b. środki ochrony prawnej (zaniechanie naruszeń; usunięcie skutków naruszeń –
w tym zapłata zadośćuczynienia);
c. odpowiedzialność usługodawcy świadczącego usługi drogą
elektroniczną za pomawiające wpisy;
d. proces cywilny (warunki formalne i fiskalne pozwu; przebieg postępowania – zwłaszcza w odniesieniu do problematyki dowodowej i w kontekście domniemania bezprawności naruszenia dóbr osobistych).
4. Podsumowanie i dyskusja.

 

Forma:

 szkolenie on-line
 studium przypadków
 interaktywny wykład (istnieje możliwość zadawania pytań)

Szkolenie zostanie przeprowadzone przez radców prawnych.

Przewidywany czas szkolenia:

5-6 godz

 

REJESTRACJA:

Prosimy o rejestracje poprzez wiadomość na adres mailowy sekretariat@kbz-kancelaria.pl

.

Cena*:
750 zł netto + VAT / za osobę
(W przypadku uczestnictwa we wszystkich trzech szkoleniach objętych niniejszym programem łączna kwota
uczestnictwa wynosi 1800 zł netto + VAT / za osobę.)
*Ceny obowiązują do końca sierpnia 2024 roku

Cena zawiera:
o udział w szkoleniu,
o zaświadczenie o odbytym szkoleniu (na wyraźną prośbę uczestnika),
o jedną konsultację trwającą do 60 minut w terminie 7 dni liczonych od dnia uczestnictwa w danym szkoleniu, o materiały szkoleniowe.

Termin:
03.08.2024 r. (sobota), godz. 10:00-16:00).

Wymagania sprzętowe niezbędne do obsługi programu Teams:
https://support.microsoft.com/pl-pl/office/wymagania-systemowe-aplikacji-microsoft-teams-bezp%C5%82atnej-dae0234b-839c-4f85-ae75-d14ad2baa978
Regulamin szkoleń on-line i polityka prywatności:
https://kbz-kancelaria.pl/regulamin-szkole%C5%84-polityka-prywatno%C5%9Bci

Nasi klienci