Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych z weterynarią

Przechodząc do witryny www.weterynarianews.pl zaznaczając – Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam,że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Chcesz zostać weterynarzem, a nie wiesz jaką wybrać specjalizację?

Zawód – lekarz weterynarz to nie tylko szanowana profesja medyczna i spełnienie marzeń z dzieciństwa dla osób, które od zawsze kochały zwierzęta i chciały je otaczać troską i pomocą. To również długa i wymagająca edukacja oraz konieczność spełnienia szeregu warunków. Jak wygląda ścieżka edukacyjna dla kandydatów na stanowisko lekarza weterynarii? Zapraszamy do dalszej lektury.

Zdjęcie ilustracyjne / Adobe Stock /

Kto może zostać weterynarzem?

Myśl o wybraniu zawodu lekarza czy weterynarza przeważnie nosi się w sobie od dzieciństwa. Jak inaczej bowiem nazwać wewnętrzny imperatyw niesienia pomocy innym, poszkodowanym, jak nie powołaniem?

Jeśli więc od zawsze otaczałeś się zwierzętami, byłeś czuły na ich krzywdę i chętny do pomocy, to prawdopodobnie masz predyspozycje do zawodu lekarza zwierząt.

Czułość i wrażliwość są niezwykle ważnymi cechami odznaczającymi dobrego weterynarza, lecz nie wolno zapomnieć jednak, że zawód ten wiąże się nie tylko z bezbolesnymi, miłymi zabiegami pielęgnacyjnymi, lecz również z koniecznością podejmowania trudnych, niezbędnych i często bolesnych dla zwierzęcia czynności. Dlatego ważne jest, by osoby decydujące się na studia medyczne o kierunku weterynaria, miały pełną świadomość jakie są jasne i ciemne strony zawodu lekarza zwierząt.

Nadmierna wrażliwość może pozbawić weterynarza umiejętności podejmowania trudnych decyzji ratujących życie i zdrowie podopiecznych. Weterynarz jest odpowiedzialny nie tylko za wyleczenie zwierzęcia, lecz również za zabezpieczenie mu humanitarnej śmierci.

Oprócz predyspozycji psychologicznych, ważne jest by osoba kierująca się na studia weterynaryjne umiała podejmować szybkie decyzje w stresujących warunkach, by była cierpliwa, odważna, odpowiedzialna i skupiona na ciągłym poszukiwaniu wiedzy.

Kandydaci na studia weterynaryjne powinni spełniać wysokie normy etyczne, być osobami niekaralnymi, posiadać pełnię praw obywatelskich i cieszyć się dobrym zdrowiem fizycznym, gdyż praca ze zwierzętami to również konieczność obcowania z groźnymi lub przestraszonymi przedstawicielami dużych czy drapieżnych gatunków.

Matura – pierwszy poważny sprawdzian na drodze do zawodu weterynarza

Aby starać się o przyjęcie na studia weterynaryjne, konieczne jest zdanie egzaminu maturalnego z biologii i chemii. Istotną sprawą jest zatem wybranie w liceum odpowiedniego profilu zajęć lekcyjnych. Najpopularniejszym kierunkiem jest profil biologiczno-chemiczny.

Uczelnie wyższe kształcące  do zawodu weterynarza:

 1. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 2. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 3. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 4. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 5. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 6. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 7. Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

 

Po ukończeniu studiów należy uzyskać prawo do wykonywania zawodu, które na wniosek absolwenta nadaje jest okręgowa izba lekarsko-weterynaryjna. Po 2 latach wykonywania zawodu można wybierać spośród następujących specjalizacji:

 • Choroby przeżuwaczy
 • Choroby koni
 • Choroby trzody chlewnej
 • Choroby psów i kotów
 • Choroby drobiu oraz ptaków ozdobnych
 • Choroby zwierząt futerkowych
 • Użytkowanie i patologia zwierząt laboratoryjnych
 • Choroby ryb
 • Choroby owadów użytkowych
 • Choroby zwierząt nieudomowionych
 • Rozród zwierząt
 • Chirurgia weterynaryjna
 • Radiologia weterynaryjna
 • Prewencja weterynaryjna i higiena pasz
 • Higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego
 • Weterynaryjna diagnostyka laboratoryjna
 • Epizootiologia i administracja weterynaryjna

Czym zajmują się lekarze poszczególnych specjalizacji weterynaryjnych?

 • Specjalizacja: Choroby przeżuwaczy – diagnostyka i leczenie zwierząt roślinożernych, zwanych przeżuwaczami. Przykładem przeżuwaczy są: krowy, owce, jelenie, łosie, bawoły
 • Specjalizacja: Choroby koni – diagnostyka, leczenie chorób i urazów, szczepienie i prowadzenie ciąży, dietetyka koni wystawowych, hodowlanych, sportowych, pracujących na wsi. Weterynarze tej specjalizacji pracują w stajniach, stadninach, klubach sportowych i wyścigach konnych.
 • Specjalizacja: Choroby trzody chlewnej – diagnostyka, leczenie, rozród trzody chlewnej
 • Choroby psów i kotów – diagnostyka, leczenie, szczepienie, rozród, sterylizacja, stomatologia, dietetyka psów i kotów
 • Choroby drobiu oraz ptaków ozdobnych – wsparcie hodowców branży drobiarskiej w profilaktyce chorób drobiu, szczepieniu, dietetyce oraz diagnostyka, leczenie i porady żywieniowe ptaków towarzyszących, czyli kanarków czy papug.
 • Choroby zwierząt futerkowych – wsparcie zarówno hodowców branży futerkowej (norki, lisy, gronostaje, jenoty), jak i pomoc weterynaryjna zwierzętom domowych, takim jak szynszyle, kawie domowe, chomiki, myszy.
 • Użytkowanie i patologia zwierząt laboratoryjnych – wsparcie hodowli zwierząt przeznaczonych do badań laboratoryjnych (kawie domowe, myszy, szczury, króliki)
 • Choroby ryb – wsparcie hodowców, jak i leczenie ryb w akwariach domowych
 • Choroby owadów użytkowych – profilaktyka i leczenie owadów użytkowych (pszczół, jedwabników, trzmieli)
 • Choroby zwierząt nieudomowionych – profilaktyka, diagnostyka, leczenie chorób zwierząt dzikich, w rezerwatach lub ogrodach zoologicznych
 • Rozród zwierząt
 • Chirurgia weterynaryjna – leczenie zwierząt małych i dużych za pomocą zabiegów inwazyjnych
 • Radiologia weterynaryjna – diagnostyka zwierząt za pomocą technik obrazowych
 • Prewencja weterynaryjna i higiena pasz – działania weterynaryjne mające na celu zapewnienie wysokiej jakości żywności pochodzenia zwierzęcego, z uwzględnieniem pasz dla zwierząt
 • Higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego – czynności weterynaryjne związane z hodowlą, transportem i ubojem zwierząt rzeźnych
 • Weterynaryjna diagnostyka laboratoryjna
 • Epizootiologia – badania nad przyczynami, sposobami i czynnikami mającymi wpływ na szerzenie się chorób zakaźnych wśród zwierząt
 • Administracja weterynaryjna – ogół wiedzy i przepisów prawnych wskazujących lekarzowi weterynarii drogę postępowania w czynnościach zawodowych, zakres jego uprawnień i niezbędnych obowiązków, między innymi prowadzenie dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej

—————
Redakcja

Nasi klienci