Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych z weterynarią

Przechodząc do witryny www.weterynarianews.pl zaznaczając – Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam,że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Chłoniak o wysokiej złośliwości u młodej fretki

Okładka galaktykaPACJENT

• Fretka odmiany standardowej, samiec w wieku 11 miesięcy.

• Wywiad i badanie kliniczne: osłabienie, brak apetytu i objawy neurologiczne (objawy niezborności, zaburzenia odruchu rogówkowego), zapalenie spojówek, polidypsja i poliuria; po podaniu leków steroidowych wystąpiła częściowa poprawa.

• Prawidłowe wyniki badania morfologicznego krwi.

• Po miesiącu pojawiły się obrzęk powiek (zob. ryc. 51.1), obrzęk moszny i okolicy odbytu oraz powiększenie węzła chłonnego pachwinowego lewego.

WSKAZANIE DO BADANIA MIKROSKOPOWEGO

• Kliniczne  podejrzenie  ostrej  reakcji  zapalnej,  mniej  prawdopodobny  wieloogniskowy proces nowotworowy

• Ocena charakteru procesu chorobowego w opisywanych zmianach, ocena przyczyny powiększenia węzła chłonnego pachwinowego lewego

METODA

• Materiał do badania cytologicznego pobrano metodą biopsji cienkoigłowej bez aspiracji ze zmian obrzękowych powiek, okolicy odbytu i węzła chłonnego pachwinowego (zastosowano igłę 0,6 mm). Pobrano łącznie 7 bioptatów.

OPIS CYTOLOGICZNY

• Widoczne  duże  blastyczne  limfocyty  o  niewyraźnej  cytoplazmie  i  słabo  zaznaczonej morfologii jąder komórkowych, poniżej centrum pola widzenia figura mitotyczna (zob. ryc. 51.2; powiększenie 1000×).

• Przy mniejszym powiększeniu widać, że populacja komórek jest bardzo bogata, co z jednej strony wskazuje na proces przebiegający z nasiloną proliferacją, a z drugiej nieco zaciemnia obraz komórek. Jednak fakt, że są to blastyczne komórki limfoidalne, pozostaje bezsporny (zob. ryc. 51.3; powiększenie 400×).

Foto:  Rafał Sapierzyński, Atlas cytologii psów i kotów, Wydawnictwo Galaktyka, 2014.

• Jądra komórkowe blastów są nieregularne, średnie lub duże. Jąderka ciemne i mnogie, a cytoplazma skąpa, ale dobrze widoczna (zob. ryc. 51.4; powiększenie 1000×).

• Na kolejnej rycinie przedstawiono przypadek chłoniaka limfocytarnego (chłoniak z komórek dojrzałych, tzw. chłoniak fretek dorosłych). Powiększenie jest takie samo jak na ryc. 51.4 i umożliwia stwierdzenie wyraźnej różnicy w wielkości jąder komórkowych w obu przypadkach. W chłoniaku limfocytarnym jądra komórkowe zawierają obszary jasnej i ciemnej zbitej chromatyny, jąderka są nieobecne, a cytoplazma umiarkowanie obfita i jasna (zob. ryc. 51.5; powiększenie 1000×).

ROZPOZNANIE

• We wszystkich zbadanych rozmazach chłoniak z dużych komórek blastycznych

KOMENTARZ

U  fretek  częściej  rozpoznaje  się  chłoniaki  z  obwodowych  komórek T, najczęściej są to chłoniaki z komórek małych. Rzadziej rozrosty są chłoniakami anaplastycznymi z komórek blastycznych zarówno B, jak i T. Opisany przypadek należy do tej drugiej grupy, jednak immunofenotyp komórek nowotworowych nie został określony.

 

Autor:
Rafał Sapierzyński
Artykuł jest fragmentem książki „Atlas cytologii psów i kotów”, Wydawnictwo Galaktyka, 2014.

Nasi klienci