Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych z weterynarią

Przechodząc do witryny www.weterynarianews.pl zaznaczając – Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam,że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Czego powinien oczekiwać lekarz weterynarii od nowoczesnego oprogramowania w swojej pracowni RTG?

Nowoczesna diagnostyka obrazowa w pracowni RTG nierozerwalnie wiąże się z zastosowaniem cyfrowych systemów akwizycji i prezentacji zdjęć rentgenowskich. Rosnące wymagania właścicieli zwierząt, połączone z wyższą jakością zdjęć oraz prostszą obsługą oprogramowania powodują, że cyfrowy system obrazowania RTG to niezbędne wyposażenie diagnostyczne każdej nowoczesnej lecznicy weterynaryjnej.

01

ZINTEGROWANE PODEJŚCIE

Firma Medikon Polska działająca na rynku medycznym od ponad 15 lat, proponuje kompleksowe rozwiązania z zakresu cyfrowej diagnostyki obrazowej. Będąc dystrybutorem medycznych rozwiązań firmy Konica Minolta, Medikon Polska patrzy na proces obrazowania w szerokim spektrum i proponuje zintegrowane podejście do systemu obrazowania RTG dedykowanego do rozwiązań weterynaryjnych.

02

Zintegrowany system pokazany na powyższym schemacie rozpatruje równoprawnie trzy zasadnicze elementy:

  1. urządzenie diagnostyczne (czytnik CR lub panel DR),
  2. dedykowane oprogramowanie,
  3. “urządzenie wyświetlające”, którym w tym przypadku jest profesjonalny monitor medyczny (więcej o roli monitora medycznego w diagnostyce weterynaryjnej można przeczytać tutaj).

Jedynie właściwa integracja odpowiednio dobranych i skonfigurowanych elementów składowych systemu informatycznego, gwarantuje osiągnięcie efektu synergii, który pociąga za sobą dodatkowe korzyści obsługowe i diagnostyczne, często bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Wymóg pełnej skalowalności systemu gwarantuje zainwestowanie tylko w te elementy, które będą przydatne dla danego użytkownika.

Analizy dostępnych w Polsce rozwiązań, połączone z licznymi rozmowami z klientami oraz wdrożenia, którymi firma Medikon Polska się opiekuje, uwidoczniły konieczność zwrócenia szczególnej uwagi klienta na możliwości dedykowanego oprogramowania, oferowanego w ramach cyfrowego systemu obrazowania.

DLACZEGO WARTO DOBRZE PRZEANALIZOWAĆ MOŻLIWOŚCI DOSTĘPNEGO NA RYNKU OPROGRAMOWANIA?

Prawidłowa rekomendacja oprogramowania zawsze powinna być poprzedzona indywidualną i wnikliwą analizą potrzeb klienta. Tylko elastyczne rozwiązania modułowe, gwarantują pełne wykorzystanie wszystkich potencjalnych możliwości diagnostycznych placówki weterynaryjnej.

Brak dyskusji przed wdrożeniem systemu, w powiązaniu z niesprecyzowanymi wymaganiami i potrzebami lecznicy, zawsze zakończy się otrzymaniem oprogramowania w standardowej konfiguracji bez uwzględnienia faktycznych wymagań i szans rozwojowych danej placówki.

03

Podstawowe funkcje oprogramowania w cyfrowym systemie RTG tj. akwizycja, krótkoterminowa archiwizacja, wyświetlanie obrazów i proste pomiary, to jedynie ułamek możliwości, które oferują najnowocześniejsze weterynaryjne rozwiązania informatyczne. Warto poświęcić chwilę na zapoznanie się z pełną paletą opcji po to, aby stworzyć rozwiązanie “skrojone na miarę” z uwzględnieniem faktycznych potrzeb i bez nadmiaru opcji, które nie będą wykorzystywane.

NOWOCZESNE WETERYNARYJNE ROZWIĄZANIE INFORMATYCZNE

Oprócz wymienionych powyżej standardowych funkcji, od nowoczesnego oprogramowania medycznego lekarz weterynarii powinien oczekiwać szeregu opcji, dających dodatkowe możliwości diagnostyczne i obsługowe.

04

Firma Medikon Polska jako partner japońskiego producenta – Firmy Konica Minolta, proponuje w tym zakresie rozwiązanie informatyczne ImagePilot.

DLACZEGO IMAGEPILOT?

ImagePilot to zaawansowane oprogramowanie, które posiada wiele ciekawych i innowacyjnych rozwiązań usprawniających pracę i rozszerzających możliwości diagnostyczne stosowane przez lekarza weterynarii.

✓ Skrócenie czasu rejestracji pacjenta

Każde nowoczesne rozwiązanie informatyczne powinno płynnie wpasowywać się w istniejącą już w placówce infrastrukturę. Oprogramowanie ImagePilot posiadając wsparcie dla wszystkich medycznych standardów wymiany danych (DICOM, HL7), daje możliwość pobierania informacji o pacjencie z istniejącego do tej pory w placówce systemu zarządzania bazą zwierząt. Skraca to w znacznym stopniu czas potrzebny na rejestrację pacjenta w pracowni RTG, dając tym samym więcej czasu na wywiad i sam proces diagnozowania.

05

Co więcej, oprogramowanie ImagePilot jako jedyne na rynku posiada algorytm automatycznego dopasowywania parametrów obróbki zdjęcia do pozyskanego obrazu bez konieczności podawania rodzaju zwierzęcia czy rodzaju projekcji. Oprócz oczywistych korzyści związanych z oszczędnością czasu pozwala to również uniknąć niepotrzebnych pomyłek, skutkujących możliwym pogorszeniem jakości uzyskanego zdjęcia.

✓ Archiwum długoterminowe

Budowanie długoterminowych relacji z właścicielami zwierząt wymusza konieczność gromadzenia całej dokumentacji medycznej pacjenta. Oprogramowanie ImagePilot posiada wiele cech wyróżniających je spośród systemów, które posiadają proste archiwum przeznaczone tylko do krótkoterminowej archiwizacji samych zdjęć RTG.

Po pierwsze, oprogramowanie ImagePilot posiada możliwość archiwizacji długoterminowej danych medycznych zarówno na nośnikach optycznych (tj. płyty DVD) jak i na dyskach sieciowych NAS. ImagePilot gwarantuje, że dane medyczne są zawsze bezpieczne, a awaria dysku lub kończące się miejsce nie spowodują przestojów w pracy.

06

Co więcej, oprogramowanie ImagePilot to tak naprawdę pełnoprawne oprogramowanie typu PACS (ang. Picture Archiving and Communication System) umożliwiające gromadzenie i archiwizację danych z różnych urządzeń diagnostycznych. W jednym miejscu można przechowywać całą historię medyczną każdego pacjenta, włączając w to obrazy generowane na wszystkich urządzeniach medycznych zgodnych z DICOM tj. USG, endoskop czy tomograf a także: opisy badań, dokumentację zdjęciową (także z aparatów fotograficznych czy telefonów komórkowych) i skany dokumentów (np. badań laboratoryjnych).

Obieg informacji medycznej – udostępnianie zdjęć

Podstawową zaletą cyfrowych systemów obrazowania RTG jest możliwość udostępniania danych medycznych poza miejsce ich wytworzenia. System ImagePilot wykorzystuje pełen potencjał informatycznego systemu weterynaryjnego, oferując możliwość przeglądania zdjęć RTG na wielu komputerach w lecznicy weterynaryjnej (także tych na sali operacyjnej), z pełną paletą narzędzi –  łącznie z możliwością rejestracji pacjenta.

07

Co więcej przeglądanie zdjęć medycznych może być rozszerzone o obsługę tabletów iPad czy dostępu do zdjęć dla ośrodków konsultacyjnych spoza placówki. Kluczowym elementem nowoczesnej diagnostyki cyfrowej jest możliwe wszechstronne wykorzystanie wytworzonego zdjęcia RTG.

✓ Ergonomia interfejsu użytkownika

Użytkownicy potwierdzają, że oprogramowanie ImagePilot to najprostszy w obsłudze program na jakim mieli przyjemność pracować. Na pierwszy plan wybija się szybkość rejestracji pacjenta i łatwość odnajdywania odpowiednich opcji, następnie łatwość w wykonaniu zdjęcia, aż do diagnostyki i obróbki. Nie ma potrzeby szukania odpowiednich funkcji systemu czy wnikliwego studiowania instrukcji obsługi, ponieważ wszystkie potrzebne narzędzia są pod ręką.

ImagePilot posiada indywidualną dla każdego użytkownika zakładkę “Moje narzędzia”, która umożliwia dobór najczęściej używanych funkcji. Co więcej wszystkie dane konieczne do wpisania podczas rejestracji mogą być każdorazowo dostosowane do potrzeb klienta. Także kolorystka oprogramowania może być zmieniona na życzenie klienta.

✓ Pełnoprawna diagnostyka

Główna genezą zakupu nowego systemu obrazowania jest zazwyczaj chęć wykonywania szybszej i dokładniejszej diagnostyki pacjenta. Realizując ten cel należy inwestować nie tylko w najwyżej jakości sprzęt (w tym w profesjonalny monitor medyczny), ale również w oprogramowanie oferujące zaawansowane narzędzia pomiarowe.

08

System ImagePilot posiada wiele profesjonalnych funkcji znacznie przyśpieszających i ułatwiających diagnozowanie zwierząt tj. kąt Norberga, pomiar VHS, TTA czy TPLO.

PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIA

Jednym z wieloletnich klientów firmy Medikon Polska w zakresie sprzętu i oprogramowania do diagnostyki weterynaryjnej jest całodobowa lecznica AlmaWet mieszcząca się w Józefosławiu pod Warszawą.

Właścicielem placówki jest doktor Ireneusz Niemywski, który tak opisuje doświadczenia w pracy z oprogramowaniem ImagePilot:

“Kluczowym elementem nowoczesnej diagnostyki obrazowej jest pełne wykorzystanie raz pozyskanego zdjęcia RTG. Oprócz fachowego doradztwa w zakresie utworzenia i skonfigurowania sieci informatycznej w mojej placówce firma Medikon Polska dostarczyła czytnik CR oraz oprogramowanie ImagePilot , które oprócz standardowych funkcjonalności akwizycji oraz archiwizacji zdjęcia, umożliwiło mi zainstalowanie dodatkowej stacji przeglądowej poza sterownią RTG i konsultacje ze specjalistami spoza placówki.

Co więcej eksport zdjęć umożliwia mi szybką i prostą publikację ciekawych przypadków klinicznych na stronie internetowej i facebook’u mojej lecznicy dzięki czemu jestem w stałym kontakcie z właścicielami moich pacjentów.”

09

My również zachęcamy do zapoznania się z ciekawymi przypadkami klinicznymi dostępnymi na facebooku tej lecznicy.

ZINTEGROWANY SYSTEM OBRAZOWANIA RTG

Zakup systemu obrazowania RTG wiąże się z koniecznością przeanalizowania wielu aspektów oferowanego na rynku sprzętu i oprogramowania. Przed podjęciem decyzji warto zorientować się, które rozwiązania informatyczne gwarantują najszersze możliwości konfiguracyjne i zapewniają największą oszczędność czasu.

10

Tylko ustandaryzowanie procesu pozyskiwania i analizy danych obrazowych pozwala na rozszerzenie możliwości zakupionego systemu o dodatkowe funkcje, takie które umożliwia oprogramowanie ImagePilot – nowoczesny systemy dystrybucji i archiwizacji obrazów w medycynie weterynaryjnej.

Nasi klienci