Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych z weterynarią

Przechodząc do witryny www.weterynarianews.pl zaznaczając – Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam,że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Czym zajmuje się asystent lekarza weterynarza?

Jaką pracę może wykonywać asystent lekarza weterynarza? Jakie powinien zdobyć wykształcenie? Jakimi predyspozycjami musi się wyróżniać kandydat na asystenta lekarza weterynarza? Czym różni się praca lekarza weterynarza od obowiązków asystenta? Zapraszamy do dalszej lektury.

Zdjęcie ilustracyjne / Adobe stock

Asystent lekarza weterynarza czy technik weterynaryjny?

Asystent weterynarii czy technik? Jak brzmi prawidłowa nazwa zawodu? W Polsce do pracy przy leczeniu zwierząt mogą być zatrudnione osoby, które ukończyły studia weterynaryjne lub technikum/studium weterynaryjne. Potwierdzeniem zakończenia edukacji, a jednocześnie warunkiem dopuszczeniem do wykonywania zawodu są zdobyte dyplomy i pomyślnie zdane egzaminy państwowe.

W Polsce, w powszechnym użyciu stosuje się często określenie technika weterynaryjnego wymiennie z asystentem weterynarii. Na potrzeby bieżącego artykułu również będziemy stosować wyżej wymienioną nomenklaturę jako oznaczenie tego samego stanowiska.

W wielu krajach Europy Zachodniej istnieje oddzielna funkcja asystenta weterynarii, gdzie zatrudnione osoby mogą wykonywać czynności lekarskie i pełnić zastępstwo za lekarza weterynarza. Lecz w Polsce nie jest to możliwe.

Niemniej jednak czasami w większych prywatnych klinikach weterynaryjnych mogą zostać zatrudnione osoby bez wykształcenia medycznego (weterynaryjnego), lecz mogą one wtedy sprawować wyłącznie funkcje administracyjne lub opiekuńcze. Pracownicy tacy nie mogą wykonywać czynności lekarskich przy zwierzętach.

Asystent lekarza weterynarza – prawa ręka lekarza zwierząt

W profilaktyce, leczeniu, opiece, hodowli i rozrodzie zwierząt trudno nie wspomnieć o zawodzie technika weterynarii. Asystent lekarza weterynarza to osoba, która wspomaga i uzupełnia obowiązki weterynarza w całym łańcuchu usług medycznych i opiekuńczych świadczonych na rzecz przedstawicieli świata zwierzęcego. Można się nawet pokusić o porównanie, że asystent jest kimś w rodzaju pielęgniarki lub pielęgniarza. A rzeczą oczywistą jest, że skutecznym leczeniem zajmują się lekarze w ścisłej współpracy z zespołem pielęgniarskim.

Jak zostać asystentem lekarza weterynarza?

Jeśli kochasz zwierzęta i chcesz aktywnie włączyć się w opiekę nad nimi oraz rozwijać w kierunkach medycznych, to powinieneś rozważyć zawód lekarza weterynarza lub asystenta weterynarii. Czym różnią się te dwie profesje?

Przede wszystkim wysiłkiem, jaki trzeba włożyć w edukację, co przekłada się później na obowiązki, kompetencje, zarobki i odpowiedzialność.

Student weterynarii musi liczyć się z 5,5 letnimi studiami, a następnie z dwuletnimi studiami specjalistycznymi.

Studia weterynaryjne nie różnią się pod kątem stopnia trudności od medycyny czy stomatologii.

Natomiast kandydat na technika weterynarii przed rozpoczęciem pracy powinien ukończyć dwuletnie technikum uwieńczone zdaniem egzaminów.

Jak się dostać do technikum weterynarii?

Do technikum weterynarii mogą zgłaszać swoje kandydatury osoby po liceum lub gimnazjum. Z racji profilu edukacji, dobrze jest wcześniej zacząć naukę na kierunkach biologia i chemia. Język obcy i łacina również są mile widziane.

Nauką do zawodu technika weterynarii zajmują się technika i ośrodki edukacyjne, takie jak studium policealne. Można uczyć się w trybie dziennym, wieczorowym lub zaocznym. Ważne jest, by odbyć sumiennie praktyki zawodowe.

To cenna lekcja przygotowująca do pracy oraz możliwość zapoznania się być może z przyszłym pracodawcą.

Czym zajmuje się asystent lekarza weterynarza w swojej pracy?

Technik weterynarii jest prawą ręką lekarza weterynarza. Zajmuje się:

  • opieką nad zwierzętami w klinice lub w szpitalu dla zwierząt
  • karmi i poi podopiecznych
  • wykonuje czynności pielęgnacyjne
  • asystuje przy zabiegach i operacjach
  • utrzymuje salę operacyjną i narzędzia w czystości i sterylności
  • odpowiada za dokumentację medyczną
  • pobiera krew i próbki do badania
  • podaje leki zalecone przez weterynarza
  • asystuje przy eutanazji zwierząt i przy usuwaniu szczątków
  • asystuje przy inseminacji, porodach i hodowli

Jakie są potrzebne predyspozycje osobiste, by sprawować funkcję asystenta lekarza weterynarza?

Każda osoba pracująca ze zwierzętami, powinna przede wszystkim darzyć je uczuciem i być gotową do udzielania im pomocy. Praca przy zwierzętach często łączy się z koniecznością wykonywania czynności w niedziele, w nocy czy w święta. Ważna jest też tak zwana zimna krew i umiejętność szybkiego podejmowania decyzji. A niektóre z decyzji mogą być bardzo trudne, gdyż związane z kontaktem z agresywnymi, przestraszonymi lub rannymi podopiecznymi.

Wystraszone lub obolałe zwierzęta mogą ugryźć, kopnąć lub przypadkowo sprawić ból osobom asystującym weterynarzowi.

Miłość do zwierząt jest kluczowym czynnikiem przy podejmowaniu wyboru o pracy w medycynie zwierząt, lecz należy unikać czułostkowości i nadmiernego litowania się, gdyż może to utrudnić, wręcz uniemożliwić bolesne, a konieczne zabiegi.

Technik weterynarii powinien być osobą zdrową fizycznie. Często bowiem podopieczni asystenta weterynarii to zwierzęta duże, którym okiełzanie wymaga siły fizycznej.

Ze zrozumiałych powodów asystent lekarza weterynarza musi być osobą zdrową psychicznie.

Mile widziane są umiejętności komunikacji międzyludzkiej, gdy trzeba wytłumaczyć procedury medyczne zdenerwowanym opiekunom zwierząt

Czym różni się praca weterynarza od profesji technika weterynarii?

Technik czy asystent weterynarii w największym skrócie nie może przepisywać lekarstw na receptę, leczyć  zwierząt,  przeprowadzać operacji czy dokonywać eutanazji.

Nasi klienci